Léim go dtí an príomhábhar

An féidir achomharc a chur isteach i bhfoirm facs agus an táille a sheoladh leis an bpost?

An féidir achomharc a chur isteach i bhfoirm facs agus an táille a sheoladh leis an bpost?

Ní féidir. Chun achomharc bailí a dhéanamh, ní mór na doiciméid riachtanacha ar fad maille leis an táille cheart a chur isteach le chéile.