Léim go dtí an príomhábhar

An féidir an tuairim a chur isteach i bhfoirm facs agus an táille a sheoladh leis an bpost?

An féidir an tuairim a chur isteach i bhfoirm facs agus an táille a sheoladh leis an bpost?

Ní féidir. Chun tuairim bhailí a thabhairt, ní mór na doiciméid riachtanacha ar fad maille leis an táille cheart a chur isteach le chéile. Ní mór dóibh teacht isteach le chéile roimh dheireadh na tréimhse.