Léim go dtí an príomhábhar

An féidir liom cruthúnas a fháil gur thug mé tuairim?

An féidir liom cruthúnas a fháil gur thug mé tuairim?

Is féidir. Má úsáideann tú an áis uaslódálaí, gheobhaidh tú admháil i ríomhphost. Is féidir. Má thagann tú chun na hoifige chun an t-tuairim a thabhairt dúinn, tabharfaimid admháil duit go bhfuarthas do thuairim. Ní deimhniú é an admháil seo gur tuairim bhailí í. Is dona linn nach féidir fótachóip a thabhairt duit de do dhoiciméid tuairime agus ár stampa dáta air.