Léim go dtí an príomhábhar

Feidhmeanna an Bhoird: Athruithe ar fhorbairtí bonneagair straitéisigh formheasta arna chur isteach ag an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006.

Athruithe ar fhorbairtí bonneagair straitéisigh formheasta arna chur isteach ag an Acht um Pleanáil agus Forbairt (Bonneagar Straitéiseach) 2006.

Alt 146B

Foráil ghinearálta í seo is infheidhme maidir le forbairt bonneagair straitéisigh agus forálann d'iarratas chuig an mBord ó dhuine atá ag cur forbairt bonneagair straitéisigh i gcrích nó a bhfuil sé ar intinn aige/aici déanamh amhlaidh ar athrú a dhéanamh ar théarmaí forbartha a bhí formheasta cheana féin.

Alt 146C

Cinneadh ón mBord ar iarratas ar athrú faoi alt 146B mar ar threoraigh an Bord go réiteofaí RTT maidir leis an athrú beartaithe.

Alt 146D

Iarratas ar leasú/athrú maidir le hoibreacha iarnróid lena mbaineann ordú iarnróid.