Léim go dtí an príomhábhar

Tarchuir faoi na hAchtanna Pleanála, arna leasú, déileálann tarchuir le nithe áirithe pleanála is féidir a tharchur chuig an mBord dá mbreithniú foirmiúil, de ghnáth tar éis d'údarás pleanála an cheist a bhreithniú ar dtús.

Alt 5(3)(a)

Féadfaidh aon duine ar eisíodh dearbhú chuige nó chuici ráiteas de chuid údaráis phleanála a tharchur lena thuiscint an forbairt nó forbairt dhíolmhaithe atá i gceist nó nach ea.

Alt 5(3)(b)

Tarchur a dhéanamh sa chás nach n-eisíonn údarás pleanála aon ráiteas laistigh de 4 seachtaine ón dáta dlite ag cur in iúl an forbairt nó forbairt dhíolmhaithe atá i gceist nó nach ea.

Alt 5(4)

Féadfaidh údarás pleanála aon cheist a tharchur lena thuiscint an forbairt nó an forbairt dhíolmhaithe atá i gceist nó nach ea.

Alt 5(8)

Tarchur ón Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta maidir le gníomhaíochtaí ar gá toiliú an Aire a fháil, an forbairt nó forbairt dhíolmhaithe atá i gceist nó nach ea.

Alt 34(5)

Tarchur mionphointí a bhaineann le cead a thabhairt, in éagmais comhaontaithe idir an t-údarás pleanála agus an forbróir.

Alt 37(5)

Díospóid a tharchur lena thuiscint an mbaineann an t-iarratas ar chead le forbairt / saghas forbartha atá á achomharc cheana.

Alt 37(N)

Tarchur a dhéanamh mar gheall ar phoncanna sonraí i ndáil le cead pleanála eisithe faoi alt 37L.

Alt 57(8)

Tarchur a dhéanann duine dár eisigh údarás pleanála ráiteas faoi fho-alt 57(3) nó ráiteas a athbhreithníodh faoi 57(7), a bhaineann le struchtúr faoi chosaint nó é a mholtar a chur faoi chosaint, d'fhonn go ndéanfadh an Bord athbhreithniú air.

Alt 96(5)

Díospóid a tharchur a bhaineann le tithíocht shóisialach nó inacmhainne a d'fhéadfadh a bheith faoi réir ag comhaontú idir an tÚdarás Pleanála agus iarrthóir / nó duine eile a bhfuil leas aige / aici i dtailte lena mbaineann an t-iarratas.

Alt 193(2)

Díospóid a tharchur nó ceiste maidir le cibé an dtagann struchtúr nua go substaintiúil in ionad struchtúir a scartáladh nó a scriosadh.