Léim go dtí an príomhábhar

Feidhmeanna an Bhoird: Forbairt Bonneagair Straitéisigh faoin Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid), 2001

Forbairt Bonneagair Straitéisigh faoin Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid), 2001

Alt 37

Iarratas ar ordú iarnróid ón Údarás Náisiúnta Iompair, ó Bonneagar Iompair Éireann, ó CIÉ nó ó haon duine eile le toiliú an UNI.

Alt 47B

Iarratas iarratasóra ionchasaigh ar chomhairliúcháin éigeantacha réamhiarratais a thosú maidir le hoibreacha iarnróid beartaithe a bheidh faoi réir iarratais ar ordú iarnróid.

Alt 39(3)

Iarratas ar scóip ráitis tionchair timpeallachta (RTT) a leagan síos maidir le hoibreacha iarnróid a bheidh mar ábhar le hiarratas ar ordú iarnróid.

Alt 43(6)

Aisghairm ordú iarnróid ag an mBord.