Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Feidhmeanna an Bhoird: Forbairt Bonneagair Straitéisigh faoin Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid), 2001

Forbairt Bonneagair Straitéisigh faoin Acht Iompair (Bonneagar Iarnróid), 2001

Alt 37

Iarratas ar ordú iarnróid ón Údarás Náisiúnta Iompair, ó Bonneagar Iompair Éireann, ó CIÉ nó ó haon duine eile le toiliú an UNI.

Alt 47B

Iarratas iarratasóra ionchasaigh ar chomhairliúcháin éigeantacha réamhiarratais a thosú maidir le hoibreacha iarnróid beartaithe a bheidh faoi réir iarratais ar ordú iarnróid.

Alt 39(3)

Iarratas ar scóip ráitis tionchair timpeallachta (RTT) a leagan síos maidir le hoibreacha iarnróid a bheidh mar ábhar le hiarratas ar ordú iarnróid.

Alt 43(6)

Aisghairm ordú iarnróid ag an mBord.