Léim go dtí an príomhábhar

Moill leanúnach ar chásanna a chinneadh.

Moill leanúnach ar chásanna a chinneadh.

21 / 03 / 2024

Bhí a lán athruithe foirne ann ag leibhéal an Bhoird san eagraíocht le míonna beaga anuas. Tá acmhainn teoranta ag leibhéal an Bhoird dá bharr agus riaráiste cásanna ag éirí as le cinneadh. Tá cúig chomhalta déag den Bhord ceaptha anois agus tá earcú acmhainní breise ag dul ar aghaidh. Soláthróidh sé seo an cumas is gá chun díriú de réir a chéile ar na moilleanna reatha maidir le cásanna a chinneadh.
Tá cineálacha éagsúla cásanna os comhair an Bhoird lena gcinneadh. Beidh tosaíochtaí difriúla á gcur i bhfeidhm ag an mBord maidir leis na cásanna sin agus mar sin ní chinnfear cásanna in ord croineolaíoch. Tá cinneadh déanta ag an mBord gurb é seo an bealach is éifeachtaí leis an riaráiste a bhainistiú.
Thar ceann an Bhoird, gabhann an Cathaoirleach leithscéal leo siúd ar cuireadh moill ar a n-achomharc nó ar a n-iarratas.
Gabhaimid buíochas leat as do chuid foighne agus muid ag obair chomh gasta agus is féidir chun riaráiste na gcásanna a ghlanadh go hiomlán sa tréimhse amach romhainn.