Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Chris McGarry

Leaschathaoirleach

Chris McGarry

Leaschathaoirleach


Ceapadh Chris McGarry ina chomhalta den Bhord i Mí Feabhra 2019. Is ball é d'Institiúid Pleanála na hÉireann agus den Institiúid Pleanáil Bhaile Ríoga, áit ina raibh sé ina Chathaoirleach chomh maith. Tá Baitsiléir Eolaíochta (Onór.) i bPleanáil Comhshaoil, Dioplóma Iarchéime i bPleanáil Baile agus Tuaithe aige agus Dioplóma aige i mBainistíocht ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta aige, chomh maith le níos mó ná 28 mbliana taithí mar phleanadóir proifisiúnta in Éirinn. Tá taithí eile aige sna poist seo a leanas: Ceannasaí Pleanála sa Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní, Ceannasaí Pleanála ag Glenveagh Properties Plc, chomh maith le poist i sainchomhairleoireacht phleanála. Tá Chris tar éis leachtanna maidir le dlí pleanála a thabhairt ó am go ham don Teastas OÉ i gCleachtas Gairmiúil agus Taithí Phraiticiúil san Ailtireacht. Bhí sé mar bhall agus mar Leaschathaoirleach den Bhord de Clúid Housing Association.