Léim go dtí an príomhábhar

Chris McGarry

Leaschathaoirleach

Chris McGarry

Leaschathaoirleach


Ceapadh Chris McGarry ina chomhalta den Bhord i Mí Feabhra 2019. Is ball é d'Institiúid Pleanála na hÉireann agus den Institiúid Pleanáil Bhaile Ríoga, áit ina raibh sé ina Chathaoirleach chomh maith. Tá Baitsiléir Eolaíochta (Onór.) i bPleanáil Comhshaoil, Dioplóma Iarchéime i bPleanáil Baile agus Tuaithe aige agus Dioplóma aige i mBainistíocht ar Mheasúnacht Tionchair Timpeallachta aige, chomh maith le níos mó ná 32 mbliana taithí mar phleanadóir proifisiúnta in Éirinn. Tá taithí eile aige sna poist seo a leanas: Ceannasaí Pleanála sa Ghníomhaireacht Náisiúnta um Bhainistíocht Sócmhainní, Ceannasaí Pleanála ag Glenveagh Properties Plc, chomh maith le poist i sainchomhairleoireacht phleanála. Tá Chris tar éis leachtanna maidir le dlí pleanála a thabhairt ó am go ham don Teastas OÉ i gCleachtas Gairmiúil agus Taithí Phraiticiúil san Ailtireacht. Bhí sé mar bhall agus mar Leaschathaoirleach den Bhord de Clúid Housing Association.