Léim go dtí an príomhábhar

Peter Mullan

Cathaoirleach

Peter Mullan

Cathaoirleach


Ceapadh Peter Mullan ina Chathaoirleach ar an mBord Pleanála an 23 Eanáir 2024 ar feadh téarma seacht mbliana go dtí an 22 Eanáir 2031. Ceapadh é ina chomhalta Boird sealadach den chéad uair i mí Eanáir 2023 agus ceapadh é sa ról mar chathaoirleach eatramhach i Meán Fómhair 2023.
Is aturnae é agus thosaigh sé ag obair sa tseirbhís phoiblí in 2012 tar éis beagnach 20 bliain a chaitheamh i gcleachtas príobháideach mar aturnae agus é ag sainfheidhmiú sa dlí coiriúil agus sa dlíthíocht.
D’aistrigh sé go dtí an Bord Pleanála i mí Eanáir 2023 nuair a d’aistrigh sé ón tSeirbhís Chúirteanna áit a raibh sé ina Rúnaí Cúnta, agus é freagrach as Oibríochtaí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche ó 2018 i leith. Roimhe sin, bhí Peter ina Rúnaí Cúnta sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar feadh roinnt blianta agus ina Phríomh-Aturnae Ionchúisimh in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí. Ba é sin a chéad ról sa tSeirbhís Phoiblí.