Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Peter Mullan

Comhalta den Bhord

Peter Mullan

Comhalta den Bhord


Is aturnae é Peter Mullan agus thosaigh sé ag obair sa tseirbhís phoiblí in 2012 tar éis beagnach 20 bliain a chaitheamh i gcleachtas príobháideach mar aturnae agus é ag sainfheidhmiú sa dlí coiriúil agus sa dlíthíocht.

D’aistrigh sé go dtí an Bord Pleanála i mí Eanáir 2023 nuair a d’aistrigh sé ón tSeirbhís Chúirteanna áit a raibh sé ina Rúnaí Cúnta, agus é freagrach as Oibríochtaí na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche ó 2018 i leith. Roimhe sin, bhí Peter ina Rúnaí Cúnta sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais ar feadh roinnt blianta agus ina Phríomh-Aturnae Ionchúisimh in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí. Ba é sin a chéad ról sa tSeirbhís Phoiblí.