Léim go dtí an príomhábhar

Stephen Bohan

Comhalta den Bhord

Stephen Bohan

Comhalta den Bhord


Ceapadh Stephen Bohan ina bhall ar Bhord an Bhoird Pleanála ón 11 Meitheamh 2018.
Ina phost is déanaí, bhí Stephen ina hInnealtóir Sinsearach le Roughan & O'Donovan Consulting Engineers. D'oibrigh sé mar Innealtóir Sinsearach/Cónaitheach ar an iomaí scéim tógála innealtóireachta sibhialta le luach na milliúin euro ar fun na hÉireann, le tionscadail ar phríomhbhóithre agus ar dhroichid a chuireadh i bhfeidhm ag Bonneagar Iompair Éireann (BIÉ) agus Údaráis Áitiúla eile ina measc. D'oibrigh sé chomh maith ar thionscadail innealtóireachta sibhialta sa Ríocht Aontaithe, san Astráil agus sa Mheánoirthear.
Tá Baitsiléir Eolaíochta (Ardchéim) i Suirbhéireacht Chainníochta ó Ollscoil Lár-Shasana agus Baitsiléir Innealtóireachta (Ardchéim) san Innealtóireacht Shibhialta ó Ollscoil Ulaidh aige. Tá dioplóma iarchéime aige san Innealtóireacht Timpeallachta agus i Ríomhairí d'Innealtóirí ó Choláiste na Tríonóide, BÁC, agus is ball é d'Institiúid Innealtóirí na hÉireann.