Léim go dtí an príomhábhar

Stewart Logan

Stewart Logan

Comhalta den Bhord


Ceapadh Stewart Logan ar an mBord i Meán Fómhair 2023 go ceann bliana.
Tá breis is 25 bliain de thaithí ghairmiúil pleanála agus bainistíochta ag Stewart, i gcúrsaí rialtais áitiúil, i ngníomhaireachtaí stáit agus sa státseirbhís sa RA agus in Éirinn. Sular ceapadh é ar an mBord Pleanála, bhí sé ina Chomhairleoir Sinsearach sa Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta. I measc na gcáilíochtaí acadúla agus gairmiúla atá ag Stewart, tá M.Sc. i bPleanáil Bailte ó Ollscoil Heriot-Wall i nDún Éideann, MBA ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath agus is ball corparáideach é d’Institiúid Pleanála na hÉireann.