Léim go dtí an príomhábhar

Soláthar

Is é ár mbeartas an luach is fearr is féidir a fháil ar airgead agus earraí agus seirbhísí á gceannach ar son na heagraíochta.

Mar chomhlacht poiblí, ceanglaítear ar an mBord Pleanála úsáid a bhaint as teagmhálaithe lárnacha atá curtha i bhfeidhm ag an Oifig um Sholáthar Rialtais agus raon earraí agus seirbhísí coitianta á gceannach.

I gcás nach bhfuil aon teagmhálaí lárnach ar fáil, gníomhaíonn An Bord Pleanála de réir Threoirlínte Soláthair an AE.

Tá Beartas agus Treoirlínte Soláthair ag an mBord Pleanála.

Conarthaí ar fiú €25K nó níos mó