Léim go dtí an príomhábhar

Íoc Pras Cuntas

Reachtaíocht a bhaineann le Íoc Pras Cuntas

Tá cúrsaí maidir le sonraisc a íoc go sciobtha eagraithe faoin Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997 arna leasú ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Idirbhirt Tráchtálacha Íoctha go Déanach), 2002. Faightear sa reachtaíocht sonraí maidir le hús a íoc i gcásanna nuair nach mbíonn sonraisc bhailí íoctha 30 lá imithe tar éis iad a fháil ar dtús.

Scríobhtar faoi chúram Finance Section i ngach cás go soiléir ar gach sonrasc nó is féidir an bille a sheoladh chuig finance@pleanala.ie.

Áirítear an t-ús maidir leis an tréimhse a tharlaíonn idir an chéad spriocdháta agus an dáta nuair a bheidh na sonraisc íoctha.

Polasaí nua chun íoc a dhéanamh laistigh de thréimhse 15 lá, Iúil 2011.

Rinne an Rialtas cinneadh maidir leis an riachtanas neamhreachtúil a shíneadh ó na Ranna Stáit do gach Údarás Áitiúil, na Gníomhaireachtaí Stáit agus na hEagrais Earnála Poiblí ó mhí Iúil 2011 chun an tréimhse íocaíochta a laghdú ó 30 lá go 15 lá. Caithfear gach iarracht a bhaint amach, ag cloí leis na nósanna imeachta airgeadais mar is cuí ionas go mbeidh na soláthraithe íoctha faoi cheann tréimhse nua.

Is féidir cliceáil ar an nasc seo chun feidhmíocht an Bhoird a fheiceáil maidir leis an dualgas seo ó tháinig an riail seo i bhfeidhm.


2024

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2024 go 31 Márta 2024

2023

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2023 go 31 Márta 2023

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2023 to 30 Meitheamh 2023

Ioc Pras ag Gniomhaireachtai Stáit - Tréimhse ráithiúill atá igceist:1 Lúil 2023 go 30 Mean Fomhair 2023

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fomhair 2023 go 31 Nollag 2023

2022

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2022 go 31 Márta 2022

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2022 to 30 Meitheamh 2022

Ioc Pras ag Gniomhaireachtai Stáit - Tréimhse ráithiúill atá igceist:1 Lúil 2022 go 30 Mean Fomhair 2022

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fomhair 2022 go 31 Nollag 2022


2021

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2021 go 31 Márta 2021

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2021 to 30 Meitheamh 2021

Ioc Pras ag Gniomhaireachtai Stáit Tréimhse ráithiúill atá igceist:1 Lúil 2021 go 30 Mean Fomhair 2021

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fomhair 2021 go 31 Nollag 2021
 

2020

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2020 go 31 Márta 2020

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2020 to 30 Meitheamh 2020

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fomhair 2020 go 31 Nollag 2020

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Iúil 2020 go 30 Meán Fómhair 2020


2019

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Iúil 2020 go 30 Meán Fómhair 2020

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2019 to 30 Meitheamh 2019

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Iúil 2019 go 30 Meán Fómhair 2019

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fomhair 2019 go 31 Nollag 2019


2018

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2018 go 31 Márta 2018

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2018 to 30 Meitheamh 2018

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Iúil 2018 go 30 Meán Fómhair 2018

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fomhair 2018 go 31 Nollag 2018


2017

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2017 go 31 Márta 2017

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2017 to 30 Meitheamh 2017

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Iúil 2017 go 30 Meán Fómhair 2017

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fomhair 2017 go 31 Nollag 2017


2016

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2016 go 31 Márta 2016

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreáin 2016 go 30 Meitheamh 2016

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Iúil 2016 go 30 Meán Fómhair 2016

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fómhair 2016 go 31 Nollag 2016
 

2015

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2015 go 31 Márta 2015

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreáin 2015 go 30 Meitheamh 2015

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Iúil 2015 go 30 Meán Fómhair 2015

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fómhair 2015 go 31 Nollag 2015
 

2014

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Eanáir 2014 go 31 Márta 2014

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Aibreán 2014 go 30 Meitheamh 2014

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist:1 Iúil 2014 go 30 Meán Fómhair 2014

Íoc Pras ag Gníomhaireachtaí Stáit - Tréimhse ráithiúil atá i gceist: 1 Deireadh Fómhair 2014 go 31 Nollag 2014