Léim go dtí an príomhábhar

TB2018: 15 - Achomhairc Phleanála a fuarthas de réir catagóir forbartha / ceantair

15. Achomhairc Phleanála a fuarthas de réir catagóir forbartha / ceantair

 

Talmhaíocht, Foraoiseacht & Iascach

Áiseanna Pobail

Oideachas agus Oiliúint

Fuinneamh agus Fóntais

Tionscal

Forbairt Mheasctha

Oifigí

Caitheamh Aimsire, Fóillíocht agus Fáilteachas

Cónaithe

Miondíol

Iompar

Ilghnéitheach

Iomlán

Contae  

Ceatharlach

1

0

0

1

0

0

0

0

15

0

1

0

18

An Cabhán

1

2

1

0

0

1

0

1

10

1

0

0

17

An Clár

1

2

0

5

0

2

0

8

22

1

0

0

41

Corcaigh

5

4

1

11

8

4

2

5

105

9

1

2

157

Dún na nGall

0

0

0

1

2

2

0

6

26

4

0

0

41

Dún Laoghaire
/ Ráth an Dúin

0

3

2

1

0

3

6

6

196

4

3

0

226

Fine Gall

3

1

4

1

4

7

1

8

90

1

0

1

121

Gaillimh

7

1

1

6

4

0

1

5

47

9

0

0

81

Ciarraí

6

1

0

6

3

1

1

8

32

3

1

0

62

Cill Dara

1

3

1

3

6

9

4

6

50

3

0

0

86

Cill Cheannaigh

3

4

0

5

2

1

0

2

18

1

0

0

36

Laois

1

0

0

0

1

0

0

0

10

5

1

0

18

Liatróim

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

An Longfort

4

0

0

1

0

1

0

1

7

1

0

0

15

4

1

0

2

7

11

2

8

18

0

2

0

55

Maigh Eo

4

0

0

1

1

2

1

8

15

2

0

0

34

An Mhí

4

1

2

9

5

3

2

4

25

3

1

0

59

Muineachán

5

0

0

2

0

1

0

0

6

0

1

0

15

Uibh Fhailí

3

0

0

2

2

1

0

0

8

3

0

0

19

Ros Comáin

4

0

0

5

0

0

1

1

8

1

0

0

20

Sligeach

0

0

0

1

0

0

0

1

9

2

0

0

13

Áth Cliath
Theas

1

4

0

2

2

7

3

2

60

3

4

0

88

Tiobraid Árann

3

0

1

6

2

1

0

0

12

1

0

0

26

An Iarmhí

1

0

0

2

1

1

0

1

15

3

0

0

24

Loch Garman

1

1

1

7

2

1

0

4

35

5

1

0

58

Cill Mhantáin

3

3

2

6

2

2

0

8

60

4

0

0

90

Cathair  

Corcaigh

0

2

0

1

0

4

3

6

32

4

0

0

52

Baile Átha Cliath

1

6

8

2

1

31

19

51

284

12

2

1

418

Gaillimh

0

2

1

2

1

1

2

5

27

1

0

0

42

Cathair agus Contae  

Luimneach

1

2

0

2

3

0

1

7

41

3

0

0

60

Port Láirge

3

0

1

1

0

2

0

7

16

4

0

0

34

Iomlán

71

44

26

94

59

100

49

171

1,299

93

18

4

2,028

Siar go liosta na dtáblaí