Léim go dtí an príomhábhar

Cá háit is féidir liom an t-iarratas a fheiceáil nó cóipeanna a fháil?

Tá dhá bhealach ann ar féidir leat an t-iarratas a fheiceáil nó a fháil.
 

Láithreán Gréasáin an Iarratais

Ní mór don iarratasóir suíomh Gréasáin a sholáthar inar féidir an t-iarratas a iniúchadh. Is féidir leat seoladh an tsuímh Ghréasáin a fháil ar an bhfógra nuachtáin agus ar an bhfógra suímh (má bhaineann). Soláthróidh na fógraí faisnéis ar conas is féidir leis an bpobal tuairim a thabhairt don Bhord Pleanála faoin iarratas.

 

Cóipeanna crua ag oifig an Bhoird Pleanála agus oifig an údaráis pleanála áitiúil

Ní mór don iarratasóir cóipeanna páipéir den iarratas a thabhairt don Bhord Pleanála agus don údarás pleanála áitiúil agus beidh siad ar fáil le breathnú orthu ar feadh ocht seachtaine ar a laghad. Is féidir na hiarratais a fheiceáil ag oifig an Bhoird Pleanála agus ag oifig an údaráis áitiúil pleanála cósta. Má tá an fhorbairt i níos mó ná limistéar údaráis pleanála cósta amháin, beidh cóipeanna den iarratas ar fáil in oifig gach údarás pleanála cósta áitiúil. Is féidir na doiciméid a iniúchadh saor in aisce. Is féidir leat cóip den iarratas a cheannach freisin ar chostas réasúnta ag brath ar líon agus formáid na leathanach sna doiciméid iarratais.
 
Má chuirtear Tuarascáil Measúnaithe Tionchair Timpeallachta (MTT) isteach in éineacht leis an iarratas, beifear in ann cóip di a fheiceáil agus a cheannach ag oifig an Bhoird Pleanála agus ag oifig an údaráis áitiúil pleanála cósta.