Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Tarchuir faoi na hAchtanna Pleanála, arna leasú, déileálann tarchuir le nithe áirithe pleanála is féidir a tharchur chuig an mBord dá mbreithniú foirmiúil, de ghnáth tar éis d'údarás pleanála an cheist a bhreithniú ar dtús.

Alt 5(3)(a)

Féadfaidh aon duine ar eisíodh dearbhú chuige nó chuici ráiteas de chuid údaráis phleanála a tharchur lena thuiscint an forbairt nó forbairt dhíolmhaithe atá i gceist nó nach ea.

Alt 5(3)(b)

Tarchur a dhéanamh sa chás nach n-eisíonn údarás pleanála aon ráiteas laistigh de 4 seachtaine ón dáta dlite ag cur in iúl an forbairt nó forbairt dhíolmhaithe atá i gceist nó nach ea.

Alt 5(4)

Féadfaidh údarás pleanála aon cheist a tharchur lena thuiscint an forbairt nó an forbairt dhíolmhaithe atá i gceist nó nach ea.

Alt 5(8)

Tarchur ón Aire Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta maidir le gníomhaíochtaí ar gá toiliú an Aire a fháil, an forbairt nó forbairt dhíolmhaithe atá i gceist nó nach ea.

Alt 34(5)

Tarchur mionphointí a bhaineann le cead a thabhairt, in éagmais comhaontaithe idir an t-údarás pleanála agus an forbróir.

Alt 37(5)

Díospóid a tharchur lena thuiscint an mbaineann an t-iarratas ar chead le forbairt / saghas forbartha atá á achomharc cheana.

Alt 37(N)

Tarchur a dhéanamh mar gheall ar phoncanna sonraí i ndáil le cead pleanála eisithe faoi alt 37L.

Alt 57(8)

Tarchur a dhéanann duine dár eisigh údarás pleanála ráiteas faoi fho-alt 57(3) nó ráiteas a athbhreithníodh faoi 57(7), a bhaineann le struchtúr faoi chosaint nó é a mholtar a chur faoi chosaint, d'fhonn go ndéanfadh an Bord athbhreithniú air.

Alt 96(5)

Díospóid a tharchur a bhaineann le tithíocht shóisialach nó inacmhainne a d'fhéadfadh a bheith faoi réir ag comhaontú idir an tÚdarás Pleanála agus iarrthóir / nó duine eile a bhfuil leas aige / aici i dtailte lena mbaineann an t-iarratas.

Alt 193(2)

Díospóid a tharchur nó ceiste maidir le cibé an dtagann struchtúr nua go substaintiúil in ionad struchtúir a scartáladh nó a scriosadh.