Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Cead Achomhairc

Cad is cead achomhairc ann agus cé a fhéadann iarratas a dhéanamh?

Próiseas is ea cead achomhairc inar féidir le duine a bhfuil leas aici / aige i dtalamh atá tadhlach leis an láithreán forbartha iarraidh ar an mBord cead a thabhairt chun gur féidir achomharc a dhéanamh má chomhlíontar gach ceann de na ceithre choinníoll seo a leanas:

 1. Níor chuir tú aighneacht chuig an údarás pleanála maidir le hiarratas pleanála.
 2. Cheadaigh an t-údarás pleanála an t-iarratas pleanála sin. Athróidh coinníoll nó coinníollacha ag gabháil le deonú an cheada cuid den fhorbairt bheartaithe ón rud a bhí beartaithe a chéaduair san iarratas pleanála.
 3. De bharr coinníll nó coinníollacha atá ag gabháil leis an deonú ceada anois, beidh tionchar ar an bhforbairt bheartaithe anois ar thalamh:
  1. a bhfuil leas agat ann; agus
  2. atá tadhlach (taobh le nó ceangailte den) suíomh forbartha beartaithe.
 4. Is é an tionchar go bhféadfadh sé:
  1. cur isteach ar theachtadh na talún ar do thaobhsa,
  2. luach na talún a bhfuil leas agat ann a laghdú,
  3. cur isteach ar theachtadh na talún ó do thaobhsa agus luach na talún a laghdú.

Ní ceadmhach don Bhord an t-iarratas ar Chead Achomhairc a cheadú ach amháin má léiríonn tú gur comhlíonadh gach ceann de na ceithre choinníoll thuas.

Teipeann ar líon mór iarratas ar Chead Achomhairc de bhrí nach féidir leis an iarratasóir a léiriú go gcomhlíontar gach ceann de na coinníollacha.