Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Staitisticí

Staitisticí Cás-Obair Phleanála

Staitisticí Cás-Obair Phleanála arna bhfoilsiú ag an mBord Pleanála.

Staitisticí Bliantúla

2018 ar aghaidh
Foilsítear Staitisticí Bliantúla maidir le 2018 ar aghaidh i bhfoirm táblaí staitistiúla agus is cuid iad d’aguisíní ár dTuarascála Bliantúla.

2017 agus blianta roimhe sin
Gheofar staitisticí mionsonraithe maidir le 2017 agus blianta roimpi inár dTuarascálacha Bliantúla a gheofar in Foilseacháin
 

Staitisticí Ráithiúla

Ó 2018 i leith, foilsítear staitisticí ráithiúla a luaithe is féidir tar éis deireadh na ráithe.