Léim go dtí an príomhábhar

Tuairimí at line

**Rabhadh: Tá trí chineál breathnóireacht ann gur féidir le daoine a dhéanamh.
Leigh an t-eolas seo a leanas go cúramach le do thoil agus bain úsáid as an nasc ceart chun do bhreathnóireacht a dhéanamh.**


Forbairt Chónaithe Mórscála (FCM)

Is éard a chiallaíonn Achomharc FCM go dtugann tú do thuairim ar achomharc bailí chuig an
mBord Pleanála ar fhorbairt chónaithe mórscála.


Cliceáil anseo chun Tuairim ar Line a thabhairt ar Achomharc FCM.

   


Forbairt Bonneagair Straitéisigh (FBS)

Forbairt Bonneagair Straitéisigh (FBS) Seoltar iarratais ar chead pleanála ar fhorbairt bonneagair straitéisigh go díreach chuig an mBord Pleanála i gcás mórfhorbairtí bonneagair straitéisigh de chuid údaráis áitiúla agus grúpaí eile.

Chun tuairim a thabhairt ar Forbairt Bonneagair Straitéisigh ar líne, lean na naisc riachtanacha thíos.