Léim go dtí an príomhábhar

Bí páirteach - Tuairimí

Nuair a thugann tú tuairim, tráchtann tú ar iarratas nó achomharc reatha atá faoi bhráid an Bhoird Phleanála. Is féidir tuairim a thabhairt ar go leor cineálacha cásanna. Tá difríochtaí tábhachtacha ann ag brath ar an gcineál cáis agus mar sin tá sé tábhachtach go leanann tú na riachtanais chearta don chineál cáis atá i gceist.

Rabhadh: Thíos, tá ceathair​ chineál breathnóireacht ann gur féidir le daoine a dhéanamh. Leigh an t-eolas seo a leanas go cúramach le do thoil agus bain úsáid as an nasc ceart chun do bhreathnóireacht a dhéanamh

Magnifying-glass-and-document.PNG

Tuairim a thabhairt ar achomharc pleanála reatha

Is féidir le duine ar bith, taobh amuigh den iarratasóir nó den achomharcóir, trácht ar achomharc reatha pleanála. Is ionann achomharc pleanála agus athbhreithniú ar chinneadh a rinne údarás pleanála.

Féadfaidh baill den phobal tuairim ar achomharc pleanála reatha a sheoladh chuig ar líne.

Tuilleadh eolais

Tuairim ar iarratas ar fhorbairt bonneagar straitéisigh (FBS)

Is féidir le duine ar bith, taobh amuigh den iarratasóir, trácht ar iarratas ar fhorbairt bonneagair straitéisigh.

Seoltar iarratais ar chead pleanála ar fhorbairt bonneagair straitéisigh go díreach chuig an mBord Pleanála i gcás mórfhorbairtí bonneagair de chuid údaráis áitiúla agus daoine eile. I measc na samplaí tá mótarbhealaí, línte iarnróid, píblínte, calafoirt nó saoráidí móra mar ospidéil.

Féadfaidh baill den phobal tuairim a thabhairt dúinn ar fhorbairt bonneagar straitéisigh ar líne.

Tuilleadh eolais
Train,-Bridge-and-Road-Image.PNG

Tuairim a thabhairt ar achomharc forbairt chónaithe mórscála (FCM)

Is féidir le duine ar bith, taobh amuigh den iarratasóir nó den achomharcóir, trácht ar achomharc reatha FCM. Is ionann achomharc FCM agus athbhreithniú ar chinneadh a rinne údarás pleanála.

I measc na samplaí tá forbairtí de 100 teach nó níos mó, aonaid chóiríochta do mhic léinn nó forbairt mheasctha tithíochta agus cóiríochta do mhic léinn.

Féadfaidh baill den phobal tuairim ar achomharc FCM reatha a sheoladh chuig ar líne.

Tuilleadh eolais
3-houses-and-magnifying-glass-pink-image