Léim go dtí an príomhábhar

Deimhnithe sábháilteacht ó dhóiteán: Achomhairc

Comhairlí áitiúla atá freagrach as cinntiú go bhfuil foirgnimh i riocht slán le húsáid. Tá sé sin leagtha amach sna hAchtanna um Rialú Tógála agus sna Rialacháin Rialaithe Tógála. Údaráis rialaithe tógála a thugtar ar chomhairlí contae, comhairlí cathrach nó comhairlí cathrach agus contae a ghníomhaíonn faoin reachtaíocht seo. Ceanglaíonn an dlí freagrachtaí agus cumhachtaí áirithe ar údaráis rialaithe tógála chun sábháilteacht foirgneamh a rialáil.

De ghnáth is ga deimhniú sábháilteachta ar dhóiteán i gcás:

 • gach foirgnimh nua, lena n-áirítear árasáin agus leithleanna, ach amháin tithe cónaithe agus roinnt foirgneamh talmhaíochta,
 • athrú ábhartha úsáide, ar nós an bunurlár i dteach a athrú go siopa, agus
 • roinnt athruithe agus leathnuithe ar fhoirgnimh.

Ag brath ar an bhfoirgneamh, tugann an dlí an chumhacht d’údarás rialaithe tógála chun na nithe seo a leanas a eisiúint:

 • Deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán,
 • Deimhniú leasaithe sábháilteachta ó dhóiteán
 • Deimhniú tabhairt chun rialtachta.

Gheofar eolas ar an tslí le cur isteach ar dhispeansáid nó ar mhaolú ó d’údarás rialaithe tógála.

Má cheadaítear é, déarfar ar do dheimhniú go gcomhlíonfaidh na hoibreacha nó an foirgneamh riachtanais na Rialachán Tógála reatha (Cuid B den Dara Sceideal). Ní mór do na hoibreacha nó don fhoirgneamh a bheith ar aon dul leis na pleananna agus na sonraíochtaí a chuirtear isteach chuig an údarás rialaithe tógála.

Áirítear ar Chuid B den Dara Sceideal sna Rialacháin Foirgníochta maidir le foirgnimh seachas tithe cónaithe:

 • Bealach éalaithe i gcás dóiteáin (Cuid B1)
 • Leathnú inmheánach dóiteáin (líneálacha) (Cuid B2)
 • Leathnú inmheánach dóiteáin - struchtúr (Cuid B3)
 • Leathnú seachtrach dóiteáin (Cuid B4)
 • Rochtain agus áiseanna don tseirbhís dóiteáin (Cuid B5)

Faoi na Rialacháin Foirgníochta reatha, pléitear i gCodanna B6 go B12 le tithe cónaithe agus níl siad faoi réir na riachtanas nós imeachta chun na deimhnithe sábháilteachta ó dhóiteáin thuasluaite, deimhniú rochtana do dhaoine faoi mhíchumas nó cineálacha deimhnithe den sórt ceanna. Mar sin féin, ceanglaítear ar thithe cónaithe riachtanais theicniúla na Rialachán Foirgníochta a chomhlíonadh.

Is féidir cinneadh de chuid údarás rialaithe tógála ar iarratas ar dheimhniú a achomharc chuig an mBord Pleanála.