Léim go dtí an príomhábhar

Eamonn J. Kelly

Comhalta den Bhord

Eamonn J. Kelly

Comhalta den Bhord


Ceapadh Eamonn Kelly ar an mBord i mí Aibreáin 2023 ar feadh téarma cúig bliana.  Le céim san eolaíocht agus dochtúireacht aige i zó-eolaíocht na mara, tá saineolas forleathan náisiúnta agus idirnáisiúnta faighte ag Éamonn i gcaomhnú agus forbairt inbhuanaithe an chomhshaoil go háirithe i gcomhthéacs mara.  Tá taithí shuntasach taidhleoireachta ag Eamonn freisin tar éis dó roinnt blianta a chaitheamh mar ataisé na hÉireann don Aontas Eorpach do chultúr, oidhreacht agus don Ghaeltacht.  Ó d’fhill sé ar Éirinn in 2019, leagann obair Éamonn ar fud an rialtais mar státseirbhíseach sinsearach béim ar a fheasacht ar luachanna na seirbhíse poiblí agus ar a thiomantas dóibh.