Léim go dtí an príomhábhar

Joe Boland

Comhalta den Bhord

Joe Boland

Comhalta den Bhord


Ceapadh Joe Boland ina Chomhalta Eatramhach Boird den Bhord Pleanála i mí Aibreáin 2023 ar feadh téarma bliana, tugadh síneadh ama go dtí 24 Deireadh Fómhair 2024.
Is oifigeach rialtais áitiúil gairme é agus breis agus 40 bliain de thaithí aige, tar éis dó a bheith ag fónamh i roinnt údarás áitiúil ar leibhéal sinsearach lena n-áirítear tréimhsí mar Stiúrthóir Pleanála i gComhairle Contae Lú chomh maith le bheith ina Stiúrthóir Iompair agus Seirbhísí Uisce i gComhairle Contae Chill Dara. Tá Céimeanna Máistreachta aige i mbainistíocht rialtais áitiúil ón bhForas Riaracháin chomh maith le pleanáil spásúlachta [Ollscoil Theicniúil, Baile Átha Cliath] agus is ball corparáideach é d'Institiúid Pleanála na hÉireann. Tá an cúrsa Leader Challenge críochnaithe aige ag Harvardfreisin. Le blianta beaga anuas, bhí sé freagrach as Oifig Réigiúnach um Ghníomhú ar son na hAeráide de chuid Oirthear agus Lár na Tíre.