Léim go dtí an príomhábhar

Mary Henchy

Comhalta den Bhord

Mary Henchy

Comhalta den Bhord


Ceapadh Mary Henchy in Aibreán 2023 ar feadh téarma bliana, tugadh síneadh ama go dtí 16 Deireadh Fómhair 2024.
Bhí sí i bpost ar iasacht ó Chomhairle Contae Dhún Laoghaire/ Ráth an Dúin, áit a raibh sí ina Stiúrthóir Seirbhíse, post a bhí aici ó 2015. Le linn a tréimhse mar Stiúrthóir Seirbhíse, bhí sí freagrach as forbairt eacnamaíoch, athrú eagraíochtúil agus pleanáil.
 
Tá breis agus 30 bliain taithí ag Mary ag obair in earnáil na n-údarás áitiúil ó thosaigh sí lena gairm sa phleanáil. Tá Céim Bhaitsiléara aici san Eolaíocht Shóisialta, Céim Mháistreachta sa Phleanáil Réigiúnach agus Uirbeach, Dioplóma Iarchéime san Innealtóireacht Chomhshaoil, agus Dioplómaí i mBainistíocht, agus sa Dlí Fostaíochta.
 
Tá Mary ina ball d'Institiúid Pleanála na hÉireann.