Léim go dtí an príomhábhar

Mick Long

Comhalta den Bhord

Mick Long

Comhalta den Bhord


Ceapadh Mick Long ina Bhall eatramhach den Bhord an 3 Eanáir 2003 go ceann bliana, tá síneadh go dtí 2 Iúil 2024 tugtha.
Tá céim Bhaitsiléara sa Tráchtáil ag Mick ó UCD agus níos luaithe i mbliana bronnadh an tArd-Dioplóma sa Dlí Pleanála agus Comhshaoil ​​ó Kings Inn air. Chuir sé tús lena shaol oibre san Údarás Clárúcháin Maoine agus ina dhiaidh sin chaith sé 26 bliain i mbun oibre in Oifig na nOibreacha Poiblí (OOP).
Bhí sé ina Phríomhoifigeach Airgeadais san OOP ar feadh 9 mbliana sular ceapadh é ina Cheann Seirbhísí Corparáideacha ag leibhéal an Stiúrthóra ar Bhord Bainistíochta OOP in 2018 agus freagracht bhreise air as Forbairt Straitéise, Rialachas Corparáideach agus Riosca.
Chríochnaigh Mick an clár ceannaireachta feidhmiúcháin ag Scoil Ghnó Harvard in 2009 agus níos luaithe i mbliana fuair sé Dioplóma agus Teastas (gradam) i Stiúradh Cuideachta le hInstitiúid na Stiúrthóirí in Éirinn. Bronnadh stádas Stiúrthóir Cairte air ó Institiúid na Stiúrthóirí, Londain air, in 2023.