Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Mick Long

Comhalta den Bhord

Mick Long

Comhalta den Bhord


Ceapadh Mick Long mar chomhalta den Bhord i mí Eanáir 2023 i gcomhair téarma bliana. Tá céim Bhaitsiléara sa Tráchtáil aige ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Chuir sé tús lena ghairm bheatha i gClárlann na Talún – an tÚdarás Clárúcháin Maoine a thugtar air anois agus chaith sé 26 bliain ina dhiaidh sin ag obair in Oifig na nOibreacha Poiblí.

Bhí sé ina Oifigeach Airgeadais ar feadh 9 mbliana agus bhí sé ina bhall de Bhord Bainistíochta OOP le déanaí mar Stiúrthóir Seirbhísí Corparáideacha agus freagracht bhreise air as Rialachas agus Riosca.

Chríochnaigh Mick an clár um cheannaireacht feidhmiúcháin ag Scoil Ghnó Harvard agus tá Teastas agus Dioplóma i dTreorú Cuideachta aige ó Institiúid na Stiúrthóirí in Éirinn. Faoi láthair tá sé ag tabhairt faoi Ard-Dioplóma sa Dlí Pleanála agus Comhshaoil in Óstaí an Rí.