Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Patricia Calleary

Comhalta den Bhord

Patricia Calleary

Comhalta den Bhord


Tá Patricia Calleary, BE MEngSc Msc (pleanáil) Dip EIA Mgmt. FIEI MIPI, ceaptha ar an mBord le héifeacht ón 21ú Márta 2022.

Tá bunchéimeanna agus iarchéimeanna aici san innealtóireacht shibhialta (NUIG), i bpleanáil spásúlachta (TUD), agus tá dioplómaí iarchéime aici freisin i mbainistíocht EIA, i mbainistíocht phoiblí agus i bpleanáil agus dlí comhshaoil. Is innealtóir cairte í agus comhalta d’Innealtóirí Éireann agus is ball í freisin den IPI, tar éis di fónamh ar Chomhairle Náisiúnta an IPI ar feadh téarma trí bliana.

Sular ceapadh ar an mBord í, d’oibrigh Patricia mar chigire pleanála sinsearach ag an mBord Pleanála ó 2016-2022, agus roimhe sin i roinnt ról i gComhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Uisce Éireann agus Bord na Móna. Ar feadh cuid mhór dá gairm bheatha, bhí cleachtas comhairleoireachta pleanála agus innealtóireachta aici i mBéal an Átha, Co. Mhaigh Eo agus bhí róil éagsúla léachtóireachta páirtaimseartha aici.