Léim go dtí an príomhábhar

Tom Rabbette

Comhalta den Bhord

Tom Rabbette

Comhalta den Bhord


Ceapadh Tom Rabbette, B.Arch.MRUP, MIPI, ar an mBord go ceann bliana i Márta 2023, tugadh síneadh ama go dtí 31 Lúnasa 2024.
Tá bunchéim aige san ailtireacht (UCD), máistreacht sa phleanáil réigiúnach agus uirbeach (UCD) agus ard-dioplóma sa Dlí Pleanála & Comhshaoil (Óstaí an Rí). Is ball é Tom d’Institiúid Pleanála na hÉireann.
Sula ndeachaigh sé isteach sa Bhord Pleanála, d’oibrigh Tom sna hearnálacha ailtireachta agus pleanála, idir phoiblí agus phríobháideacha, anseo agus sa Ghearmáin. Chuaigh sé isteach sa Bhord Pleanála in 2003 mar chigire pleanála, ceapadh ina ardchigire pleanála é in 2006 agus ina Stiúrthóir Cúnta Pleanála in 2017. Ba léachtóir páirtaimseartha é in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath anois), tráth.