Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Breathnadóireacht ar Fhorbairt Chónaithe ar Mhórscála

Is ionann tuairim agus do dhearcadh a thabhairt ar achomharc bailí chuig an mBord Pleanála.

Féadfaidh duine ar bith tuairim a thabhairt más amhlaidh nach rannpháirtí san achomharc iad cheana féin. Ní féidir tuairim a thabhairt ach amháin má tá achomharc bailí déanta ag duine éigin ar chinneadh údaráis pleanála ar iarratas pleanála.

Cad is achomharc ann?
I gcoitinne, ní mór do dhuine ar bith ar mian léi nó leis forbairt a dhéanamh iarratas a dhéanamh ar chead pleanála chuig a gcomhairle contae, a gcomhairle cathrach nó a gcomhairle cathrach agus contae (an t-údarás pleanála). Déanfaidh an t-údarás pleanála cinneadh ar an iarratas cead pleanála a dheonú nó a dhiúltú. Is féidir an cinneadh seo a achomharc chuig an mBord Pleanála.

 

Treoir FCM

Foirm Thuairime