Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Tuairim ar iarratas ar fhorbairt straitéiseach tithíochta ar líne

Is féidir le duine ar bith tuairim scríofa a thabhairt don Bhord Pleanala ar iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta.

Is féidir le duine ar bith tuairim scríofa a thabhairt don Bhord Pleanala ar iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta. Nuair a thugann tú do thuairim, deirtear go bhfuil tuairim á tabhairt agat nó aighneacht á déanamh agat. Ní mór duit an tuairim a thabhairt laistigh den teorainn ama cúig seachtaine ón uair a fhaigheann An Bord Pleanála d’iarratas. Ní mór duit táille a íoc ach amháin más comhlacht forordaithe thú. Ní mór dúinn do thuairim ar líne a bheith againn faoi 5.30 tráthnóna ar an lá deiridh chun tuairim a chur isteach.

D’fhéadfadh an treoir físe seo cabhrú leat le do phróiseas breathnóireachta.

Link to YouTube SHD video guide

1. Na rudaí is gá a chur san áireamh sa tuairim
2. Conas tuairim a thabhairt
3. An tuairim a sheoladh ar líne
 

Trí chéim atá i gceist i dtuairim a thabhairt ar líne.

1. Na rudaí is gá a chur san áireamh sa tuairim

Chun tuairim bhailí a chur chuig an mBord Pleanála, ní mór duit:

do thuairim a thabhairt i scríbhinn (clóscríofa nó lámhscríofa)

d’ainm agus do sheoladh poist féin a thabhairt go soiléir. Más gníomhaire atá ag tabhairt na tuairime ar do shon, ní mór don ghníomhaire a ainm agus a sheoladh a thabhairt mar aon le d’ainmse agus do sheoladh.

dóthain mionsonraí a thabhairt le gur féidir an t-iarratas is ábhar don tuairim a aithint gan dua. Seo samplaí de na mionsonraí a nglacaimid leo:

  • ainm agus suíomh na forbartha beartaithe san iarratas (mar shampla: Tionscadal Chearnóg an Bhaile, An Phríomhshráid, Baile an Bhaile, Co. an Bhaile)
  • uimhir thagartha an Bhoird Pleanála don iarratas. Uimhir shé dhigit is ea an cás-uimhir thagartha: 300000).
  • na forais phleanála le do thuairim (cúiseanna agus argóintí), agus
  • aon mhír eile is mian leat a chur leis chun tacú le forais do thuairime
a thabhairt dúinn

fáil a bheith agat ar chárta sochair nó creidmheasa a bheith agat lenar féidir an táille cheart a íoc.

  • tuairim ar thithíocht straitéiseach - €20
  • tuairim ar thithíocht straitéiseach agus iarratas ar éisteacht ó bhéal - €70

an tuairim a thabhairt in am agus laistigh den teorainn ama cúig seachtaine ag tosú ar an lá a fhaigheann An Bord Pleanala an t-iarratas. Is féidir an dáta ar taisceadh an cás agus a bhfuair An Bord Pleanála é a sheiceáil..

an doiciméad tuairime a chríochnú agus a shábháil mar dhoiciméad Microsoft Word nó mar PDF ina mbeidh d’ainm agus sonraí an cháis. (Is é uasmhéid an chomhaid don doiciméad ná 30MB). Tar éis é a shábháil, ba chóir an chuma seo a leanas a bheith ar theideal an doiciméid:

  • 300000 - Ann Duine.docx, or

  • Tionscadal Chearnóg an Bhaile, An Phríomhshráid, Baile an Bhaile, Co. an Bhaile) - Seán Ó Murchú.pdf

Má tá eolas breise uait faoi na riachtanais éagsúla, léigh Tuairim a thabhairt ar iarratas ar Fhorbairt Straitéiseach Tithíochta.

Siar go clár ábhar

 

2. Conas tuairim a thabhairt

Chun tuairim a thabhairt, is féidir leat aon cheann díobh seo a dhéanamh:

Rogha 1

An Fhoirm Tuairime a íoslódáil. Tá i sé i bhfoirm Microsoft Word agus méid 109Kb ann. Beidh ort an fhoirm a líonadh isteach agus é a shábháil mar dhoiciméad Microsoft Word. 

Pictiúr den Fhoirm Tuairime. Má chliceálann tú ar an bpictiúr beidh tú in an cóip den Fhoirm Tuairime a íoslódáil le húsáid.

Rogha 2

Is féidir leat do dhoiciméad tuairime féin a ullmhú in ionad an fhoirm a úsáid. Mar shampla, seans gur mhaith leat tuairim a thabhairt i bhfoirm litreach i bhfoirm doiciméad Microsoft Word. Beidh ort an doiciméad a shábháil nó a scanadh i gcónaí mar dhoiciméad Microsoft Word nó mar PDF chun an t-uaslódálaí a úsáid. (Is é uasmhéid an chomhaid don doiciméad ná 30MB).

Siar go clár ábhar

 

3. An tuairim iomlán a chur isteach ar líne

Tar éis an tuairim a chríochnú, bíodh do chárta sochair nó creidmheasa réidh agat don táille.Tabhair faoi deara nach n-úsáidtear an áis “Sonraí Teagmhála” ar líne ach amháin le cur in iúl duit go bhfuarthas do thuairim/d’aighneacht ar líne. Caithfear d’ainm agus do sheoladh poist a leagan amach sa tuairim/aighneacht féin.

Ar bhfuil cabhair uait?

Siar go clár ábhar