Léim go dtí an príomhábhar

Struchtúr na hEagraíochta

 

An Bord

Cathaoirleach

Oonagh Buckley

Leaschathaoirleach

Chris McGarry

Comhaltaí Boird

Stephen Bohan
Joe Boland
Stephen Brophy
Patricia Calleary
Mary Cregg
Una Crosse
Mary Henchy
Martina Hennessy
Eamonn James Kelly
Eamonn Patrick Kelly
Mick Long
Peter Mullan
Tom Rabbette


Organisation Structure - Management Committee

Coiste Bainistíochta

Príomhoifigeach

Bríd Hill

Soláthair agus Iniúchadh inmheánach

Diarmuid Collins


Organisation Structure - Corporate Affairs

Gnóthaí Corparáideacha

Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha

Gerard Egan

Oifigigh Riaracháin Shinsearacha

Rúnaí / Cosaint Sonraí

Ellen Morrin

Dlí  Pierce Dillon

Acmhainní Daonna

Mary Kelly

Cumarsáid / Bainistíocht Saoráidí Comhshaoil

 

Barry Devine

Cúrsaí Airgeadais

Anne Killian

Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide

Paddy Tallon

Ceannasaí Forbartha Córas

Carol Moloney


 

Cúrsaí Pleanála

Stiúrthóirí Pleanála

Ciara Kellett
Rachel Kenny

Stiúrthóirí Cúnta Pleanála

Paul Caprani
Brendan Wyse
Stephen Kay
Stephen O'Sullivan

Oifigigh Riaracháin Shinsearacha

 

Achomhairc

Folamh

Bonneagar Straitéiseach

Marcella Doyle