Léim go dtí an príomhábhar

Struchtúr na hEagraíochta

 

An Bord

Cathaoirleach

Peter Mullan

Leaschathaoirleach

Chris McGarry

Comhaltaí Boird

Liam Bergin
Stephen Bohan
Joe Boland
Stephen Brophy
Patricia Calleary
Una Crosse
Mary Henchy
Martina Hennessy
Eamonn James Kelly
Stewart Logan
Mick Long
Tom Rabbette
 


Organisation Structure - Management Committee

Coiste Bainistíochta

Príomhoifigeach

Bríd Hill

Soláthair agus Iniúchadh inmheánach

Diarmuid Collins


Organisation Structure - Corporate Affairs

Gnóthaí Corparáideacha

Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha

Gerard Egan

Stiúrthóir Dlí  Kevin Baneham
Seirbhísí Bunathraithe  Martin Cotter


Oifigigh Riaracháin Shinsearacha

Rúnaí / Cosaint Sonraí / Cumarsáid

Ellen Morrin

Acmhainní Daonna

Mary Kelly

 Bainistíocht Saoráidí Comhshaoil

 

Colm Walsh

Cúrsaí Airgeadais

Anne Killian

Rialachas agus Comhlíonadh Gavin Duffy

Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide

Paddy Tallon

   

Ceannasaí Forbartha Córas

Carol Moloney

Ceannasaí Seirbhísí Digiteacha Phil Canny

 

Cúrsaí Pleanála

Stiúrthóir Pleanála

Erika Casey
Ciara Kellett
 

Stiúrthóirí Cúnta Pleanála

Paul Caprani
Stephen Kay
Stephen O'Sullivan
Conor McGrath


Oifigigh Riaracháin Shinsearacha

Achomhairc

Barry Devine

Bonneagar Straitéiseach

Muiríosa Cassells

Muirí agus Aeráid Marcella Doyle