Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Struchtúr na hEagraíochta

Organisation Structure - The Board

An Bord

Cathaoirleach

Folamh

Leaschathaoirleach

Folamh

Comhaltaí Boird

Dr. Maria FitzGerald
Michelle Fagan
Stephen Bohan
Chris McGarry
Patricia Calleary


Organisation Structure - Management Committee

Coiste Bainistíochta

Príomhoifigeach

Bríd Hill

Soláthair agus Iniúchadh inmheánach

Diarmuid Collins


Organisation Structure - Corporate Affairs

Gnóthaí Corparáideacha

Stiúrthóir Gnóthaí Corparáideacha

Gerard Egan

Oifigigh Riaracháin Shinsearacha

Rúnaí / Dlí

Chris Clarke

Dlí / Cosaint Sonraí Ellen Morrin

Acmhainní Daonna

Mary Kelly

Cumarsáid / Bainistíocht Saoráidí Comhshaoil

 

Barry Devine

Cúrsaí Airgeadais

Anne Killian

Teicneolaíocht Faisnéise & Cumarsáide

Paddy Tallon

Plean-IT 

Carol Moloney


Organisation Structure - Planning Operations

Cúrsaí Pleanála

Stiúrthóir Pleanála

Rachel Kenny

Stiúrthóirí Cúnta Pleanála

Brendan Wyse
Tom Rabbette
Stephen Kay
Ciara Kellett
Stephen O'Sullivan

Oifigigh Riaracháin Shinsearacha

 

Achomhairc

Mary Holohan

Bonneagar Straitéiseach

Marcella Doyle