Léim go dtí an príomhábhar

Comhairliúcháin réamhiarratais FTS

Is ionann iarratas ar fhorbairt tithíochta straitéisí FTS agus iarratas ar chead pleanála a dhéantar go díreach chuig an mBord Pleanála maidir le forbairtí áirithe tithíochta.


 

Iarratasóirí Ionchasach

Údaráis phleanála

Baill den phobal

  • Cuirtear an pobal ar an eolas faoi chomhairliúcháin réamhiarratais ach ní féidir leo páirt a ghlacadh sna comhairliúcháin. Is féidir le baill den phobal tuilleadh a fháil amach faoi conas a oibríonn an próiseas comhairliúcháin réamhiarratais