Léim go dtí an príomhábhar

Nochtadh Cosanta

Beartas agus Gnáthaimh ar Nochtadh Cosanta

Ceanglaítear leis an Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 go mbunóidh agus go gcoinneoidh gach comhlacht poiblí nósanna imeachta chun gur féidir le hoibrithe atá nó a bhí fostaithe ag an gcomhlacht poiblí agus daoine eile nochtadh cosanta a dhéanamh agus chun déileáil le nochtadh den sórt sin. Ghlac Bord an Bhoird Pleanála an Beartas agus Nósanna Imeachta ar Nochtadh Cosanta reatha i Deireadh Fómhair 2023.

 

Tuarascáil Bhliantúil faoin alt 22

De réir Alt 22 (1) den Acht um Nochtadh Cosanta 2014 éilítear ar gach uile chomhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a ulmhú agus a fhoilsiú gach bliain ar nó roimh an 30 Meitheamh mar gheall ar an mbliain roimhe sin ar bhealach nach bhféadfar na daoine a rinne nochtuithe a aithint maidir leis na nithe atá leagtha amach i bhfo-alt (2).

Is iad na hábhair atá luaite in Alt 22 (2) ná-

  • líon na nochtuithe cosanta a rinneadh chuig an eagras poiblí,
  • beart a rinneadh (más ann) mar fheagra ar na nochtuithe cosanta, agus
  • aon eolas eile a bhaineann leis na nochtuithe cosanta agus aon bheart go bhféadfaidh an tAire a iarraidh ó am go ham.

Tuarascáil Bhliaintiúil

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014