Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Deimhniú tabhairt chun rialtachta: Achomhairc

Comhairlí áitiúla atá freagrach as cinntiú go bhfuil foirgnimh i riocht slán le húsáid. Tá sé sin leagtha amach sna hAchtanna um Rialú Tógála agus sna Rialacháin Rialaithe Tógála. Údaráis rialaithe tógála a thugtar ar chomhairlí contae, comhairlí cathrach nó comhairlí cathrach agus contae a ghníomhaíonn faoin reachtaíocht seo. Ceanglaíonn an dlí freagrachtaí agus cumhachtaí áirithe ar údaráis rialaithe tógála chun sábháilteacht foirgneamh a rialáil.

De ghnáth is ga deimhniú sábháilteachta ar dhóiteán i gcás:

 • gach foirgnimh nua, lena n-áirítear árasáin agus leithleanna, ach amháin tithe cónaithe agus roinnt foirgneamh talmhaíochta,
 • athrú ábhartha úsáide, ar nós an bunurlár i dteach a athrú go siopa, agus
 • roinnt athruithe agus leathnuithe ar fhoirgnimh.

Ag brath ar an bhfoirgneamh, tugann an dlí an chumhacht d’údarás rialaithe tógála chun na nithe seo a leanas a eisiúint:

 • Deimhniú sábháilteachta ó dhóiteán,
 • Deimhniú leasaithe sábháilteachta ó dhóiteán
 • Deimhniú tabhairt chun rialtachta.

Gheofar eolas ar an tslí le cur isteach ar dhispeansáid nó ar mhaolú ó d’údarás rialaithe tógála.

Má cheadaítear é, déarfar ar do dheimhniú go gcomhlíonfaidh na hoibreacha nó an foirgneamh riachtanais na Rialachán Tógála reatha (Cuid B den Dara Sceideal). Ní mór do na hoibreacha nó don fhoirgneamh a bheith ar aon dul leis na pleananna agus na sonraíochtaí a chuirtear isteach chuig an údarás rialaithe tógála.

Áirítear ar Chuid B den Dara Sceideal sna Rialacháin Foirgníochta maidir le foirgnimh seachas tithe cónaithe:

 • Bealach éalaithe i gcás dóiteáin (Cuid B1)
 • Leathnú inmheánach dóiteáin (líneálacha) (Cuid B2)
 • Leathnú inmheánach dóiteáin - struchtúr (Cuid B3)
 • Leathnú seachtrach dóiteáin (Cuid B4)
 • Rochtain agus áiseanna don tseirbhís dóiteáin (Cuid B5)

Faoi na Rialacháin Foirgníochta reatha, pléitear i gCodanna B6 go B12 le tithe cónaithe agus níl siad faoi réir na riachtanas nós imeachta chun na deimhnithe sábháilteachta ó dhóiteáin thuasluaite, deimhniú rochtana do dhaoine faoi mhíchumas nó cineálacha deimhnithe den sórt ceanna. Mar sin féin, ceanglaítear ar thithe cónaithe riachtanais theicniúla na Rialachán Foirgníochta a chomhlíonadh.

Is féidir cinneadh de chuid údarás rialaithe tógála ar iarratas ar dheimhniú a achomharc chuig an mBord Pleanála.

Ar mhaith leat leagan inphriontáilte?


Deimhniú tabhairt chun rialtachta: Achomhairc (PDF, 389KB)