Léim go dtí an príomhábhar

Seirbhísí Do Chustaiméirí

Seirbhís do Chustaiméirí

Leagann ár bPlean Gníomhaíochta do Chustaiméirí amach ár ngealltanais duitse, ár gcustaiméir, agus déantar cur síos sa Phlean Gníomhaíochta seo ar an gcaoi a gcomhlíonfaimid na gealltanais seo agus conas a dhéanfaimid ár bhfeidhmíocht a mheas.

Cairt do Chustaiméirí

Cairt do Chustaiméirí glactha agus foilsithe ag an mBord Pleanala, agus tá sé ar taispeáint ar ár láithreán gréasáin agus inár n-oifig fáilte.

An Ghaeilge

Fáiltíonn An Bord Pleanála roimh dhaoine a labhraíonn Gaeilge

Gheobhaidh tú cuntas inár Scéim Ghaeilge ar ár ngealltanais i dtaobh na Gaeilge.

Inrochtaineacht

Geallann an Bord Pleanála ár seirbhísí a chur ar fáil don uile dhuine agus ár bhfreagrachtaí faoin Acht Míchumais 2005 a chomhlíonadh. 
 

Táillí

Gheobhaidh tú na táillí agus muirir reatha ag an mBord Pleanála.

Déan teagmháil linn

Is féidir teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost, fón, post nó buail isteach inár n-oifig ag 64 Sráid Mhaoilbhríde. Gheobhaidh tú ár n-uaireanta oscailte agus conas sinn a aimsiú.