Léim go dtí an príomhábhar

Táillí: Muirir as rochtain ar sheirbhísí eolais

Muirir as rochtain ar sheirbhísí eolais

Mura bhfuil tú cinnte den bhrí atá le cuid de na téarmaí, is féidir iad a chuardach ar ghluais ár dtéarmaí.

 

Féachaint ar chomhad cás cinnte: Rochtain Phoiblí

Seirbhíse Costas

Féachaint ar chomhad nó comhaid is óige ná cúig bliana.

Saor in aisce

Féachaint ar chomhad nó comhaid is sine ná cúig bliana ach nach bhfuil ag teastáil go go géar laistigh de 24 uair an chloig ón iarratas.

Saor in aisce

Féachaint ar chomhad nó comhaid is sine ná cúig bliana ach atá ag teastáil go géar laistigh de 24 uair an chloig ón iarratas.

€25
 
Fótachóipeáil

Tuarascáil an Chigire, Treoir an Bhoird, Ordú an Bhoird

Costas gach leathanaigh

An doiciméad ar fad nó cuid de

Saor in aisce

Doiciméid eile<

Costas gach leathanaigh

Fótachóip dhubh A4

€0.20 gach leathanaigh

Fótachóip dhaite A4

€1.25 gach leathanaigh

Fótachóip dhubh A3

€0.40 gach leathanaigh

Fótachóip dhaite A3

€1.75 gach leathanaigh

Fótachóip dhubh A2

€2.25 gach leathanaigh

Fótachóip dhaite A2

€2.75 gach leathanaigh

Fótachóip dhubh A1

€3.00 gach leathanaigh

Fótachóip dhaite A1

€3.50 gach leathanaigh

Fótachóip dhubh A0

€3.00 gach leathanaigh

Fótachóip dhaite A0

€3.50 gach leathanaigh

Íostáille
Gearrtar €1 d'íostáille ar fhótachóip.
Tá postas agus pacáistiú san áireamh ann.

Cóipeanna de CDanna

Cóipeanna de CDanna Costas

CD Cóip de CD

€6.00 an diosca

Doiciméid a scanadh agus a chóipeáil ar dhiosca

€6.00 an diosca móid aon fhótachóipeáil is gá

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Iarratais Saorála Faisnéise (SF)/h2>

Iarratais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 Táille

Is mian leat iarratas tosaigh a dhéanamh ar eolas faoi Alt 12.

Níl aon táille ann

Is mian leat freagra ar d'iarratas a achomharc.

€30

Is mian leat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise tar éis achomharc inmheánach.

€50

Is mian leat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise tar éis achomharc inmheánach agus cáilíonn tú do tháille laghdaithe de bhrí:

  • go bhfuil Cárta Leighis agat, nó
  • go bhfuil tú spleách ar dhuine a bhfuil Cárta Leighis aige/aici, nó
  • is tríú páirtí thú a bhfuil cinneadh údaráis áitiúil chun eolas a eisiúint á achomharc agat.

€15

Is mian leat d'eolas pearsanta a iarraidh faoi Alt 12.

Níl aon táille ann

Is mian leat iarratas a dhéanamh faoi Alt 9 chun taifead ina bhfuil eolas míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach a cheartú.

Níl aon táille ann

Is mian leat iarratas a dhéanamh faoi Alt 10 ar na cúiseanna le cinneadh a dhéanann difear duitse.

Níl aon táille ann

Is mian leat cinneadh chun táille nó éarlais a ghearradh nó méid na táille nó na héarlaise a achomharc faoi Alt 27.

Níl aon táille ann

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Fáil ar eolas ar iarratais maidir leis an gcomhshaol

Iarratais faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Fáil ar Eolas ar an gComhshaol) 2007.

 

Iarratais um Fháil ar Eolas ar an gComhshaol Táille

Is mian leat iarratas tosaigh a dhéanamh faoi Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Fáil ar Eolas ar an gComhshaol) 2007.

Níl aon táille ann

Is mian leat an freagra ar d'iarratas tosaigh a achomharc.

Níl aon táille ann

Is mian leat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise tar éis achomharc inmheánach.

€50

Is mian leat achomharc a dhéanamh chuig an gCoimisinéir Faisnéise tar éis achomharc inmheánach agus cáilíonn tú do tháille laghdaithe de bhrí:

  • go bhfuil Cárta Leighis agat, nó
  • go bhfuil tú spleách ar dhuine a bhfuil Cárta Leighis aige/aici, nó
  • is tríú páirtí thú a bhfuil cinneadh údaráis áitiúil chun eolas a eisiúint á achomharc agat.

€15

Tá cóipeanna uait d'eolas a cuireadh ar fáil mar fhreagairt ar iarratas.

Gearrtar gnáth-tháillí rochtana poiblí.

Ar ais chuig clár na n-ábhar