Léim go dtí an príomhábhar

Táillí: Achomhairc Phleanála

Táillí: Achomhairc Phleanála

Mura bhfuil tú cinnte den bhrí atá le cuid de na téarmaí, is féidir iad a chuardach ar ghluais ár dtéarmaí.
 

Achomhairc Chéad Pháirtí

Achomhairc Chéad Pháirtí

Táille

A1

Is mian leat cinneadh a rinne údarás pleanála ar iarratas a chuir tú isteach chuige a achomharc, agus i gcás an achomhairc sin:

€220

A2

Is mian leat cinneadh a rinne údarás pleanála ar iarratas a chuir tú isteach chuige a achomharc, agus i gcás an achomhairc sin:

 • níl aon choimeád i gceist ann;
 • bhaineann sé le forbairt thráchtála; agus
 • TMTT ná RTB i gceist san achomharc nó san iarratas.

€220

A3

Is mian leat cinneadh a rinne údarás pleanála ar iarratas a chuir tú isteach chuige a achomharc, agus i gcás an achomhairc sin:

 • níl aonchoimeád i gceist ann;
 • baint aige le forbairt thráchtála;; agus
 • níl TMTT nó RTN i gceist san achomharc nó san iarratas.

€1,500

A4

Is mian leat cinneadh a rinne údarás pleanála ar iarratas a chuir tú isteach chuige a achomharc, agus i gcás an achomhairc sin:

 • níl aon choimeád i gceist ann;
 • baint aige le forbairt thráchtála; agus
 • TMTT ná RTN i gceist san achomharc nó san iarratas.

€3,000

A5

Is mian leat cinneadh a rinne údarás pleanála ar iarratas a chuir tú isteach chuige a achomharc, agus i gcás an achomhairc sin:

 • coimeád i gceist ann;
 • bhaineann sé le forbairt thráchtála; agus
 • níl TMTT ná RTN gceist san achomharc nó san iarratas.

€660

A6

Is mian leat cinneadh a rinne údarás pleanála ar iarratas a chuir tú isteach chuige a achomharc, agus i gcás an achomhairc sin:

 • coimeád i gceist ann;
 • bhaineann sé le forbairt thráchtála; agus
 • TMTT ná RTN i gceist san achomharc nó san iarratas.

€660

A7

Is mian leat cinneadh a rinne údarás pleanála ar iarratas a chuir tú isteach chuige a achomharc, agus i gcás an achomhairc sin:

 • coimeád i gceist ann;
 • baint aige le forbairt thráchtála; tá baint aige le forbairt thráchtála; agus
 • níl TMTT ná RTN i gceist san achomharc nó san iarratas.

€4,500

Achomhairc chéad pháirtí faoi Alt 48 agus Alt 49 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt Táille

A8

Ní mian leat achomharc a dhéanamh ach amháin in aghaidh coinníollacha maidir le ranníocaíocht airgeadais a gearradh faoin scéim um ranníocaíocht speisialta.

Creideann tú nár chuir an t-údarás áitiúil téarmaí na Scéime um Ranníocaíocht Forbartha nó Scéim na Ranníocaíochta Forlíontaí Forbartha i bhfeidhm i gceart, agus mar sin cuireadh coinníollacha i bhfeidhm go hearráideach ar chinneadh.

€220

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Achomhairc Thríú Páirtí

Achomhairc ó dhuine seachas an té a rinne an t-iarratas bunaidh ar chead in aghaidh cinneadh a rinne údarás pleanála ar fhorbairt bheartaithe.

Achomharc pleanála Táille

A9

Chuir tú tuairim nó aighneacht isteach chuig an údarás pleanála maidir le hiarratas, agus anois is mian leat cinneadh an údaráis phleanála a achomharc.

€220

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Cead achomhairc

Cead achomhairc Táille

A10

Ba mhaith leat cead achomhairc a fháil chun cinneadh an údaráis phleanála a achomharc.

€110

A11

Chuir tú iarratas ar chead achomhairc isteach chuig an mBord Pleanála. Cheadaigh an Bord d'iarratas. Tá achomharc á chur isteach agat anois tar éis an chinnidh seo.

€110

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Táille laghdaithe achomhairc

Táille laghdaithe achomhairc Táille

A12

Tá tú ar liosta na n-eagraíochtaí a cháilíonn do tháille laghdaithe achomhairc (féach an liosta).

€110

Ar ais chuig clár na n-ábhar


Tuairim ar achomharc

Tuairim Táille

A13

Is mian leat tuairim nó aighneacht a chur isteach maidir le hachomharc pleanála atá os comhair an Bhoird Pleanála faoi láthair.

€50

A14

Tá tú ar liosta na n-eagraíochtaí a cháilíonn do tháille laghdaithe (féach an liosta) agus is mian leat tuairim nó aighneacht a chur isteach maidir le hachomharc pleanála atá os comhair an Bhoird Pleanála faoi láthair.

Níl aon táille ann.

Ar ais chuig clár na n-ábhar


Aighneacht ar chóip d'achomharc nó de dhoiciméid achomhairc a fhaigheann tú ón mBord Pleanála

Aighneacht ar chóip d'achomharc nó de dhoiciméid achomhairc a fhaigheann tú ón mBord Pleanála Táille

A15

Tá cóip d'achomharc nó de dhoiciméid achomhairc faighte agat agus iarradh ort aighneacht a dhéanamh ar an achomharc. Is mian leat aighneacht a dhéanamh.

Níl aon táille ann.

Ar ais chuig clár na n-ábharIarratas ar éisteacht ó bhéal

Iarratas ar éisteacht ó bhéal Táille

A16

Is mian leat iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ar éisteacht ó bhéal ar achomharc pleanála.

€50

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Achomhairc eile faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt

Achomhairc in aghaidh dréachtscéim phleanála a dhéanamh i gcrios forbartha straitéisigh Táille

A17

Is mian leat achomharc a dhéanamh in aghaidh dréachtscéim phleanála a dhéanamh i gcrios forbartha straitéisigh.

€220

Ar ais chuig clár na n-ábhar
 

Achomharc in aghaidh cinneadh maidir le ceadúnas chun gléas, trealamh, struchtúr, cábla nó rud éigin eile a shuí ar bhóthar poiblí Táille

A18

Is mian leat achomharc a dhéanamh maidir le ceadúnas chun gléas, trealamh, struchtúr, cábla nó rud éigin eile a shuí ar bhóthar poiblí (ceadúnas alt 254).

€220

Ar ais chuig clár na n-ábhar
 

Achomhairc eile faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt Táille

A19

Is mian leat achomharc a dhéanamh leis an mBord Pleanála maidir le rud nár luadh anseo.

Déan teagmháil linn.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Tarchuir

Tarchuir Táille

R1

Is mian leat dearbhú a rinne údarás pleanála ar cheist a cuireadh ar an údarás pleanála a tharchur chuig an mBord Pleanála.

€220

R2

Is mian le húdarás pleanála ceist a cuireadh ar an údarás pleanála a tharchur chuig an mBord Pleanála.

€110

R3

Teipeann ortsa agus ar údarás pleanála teacht ar chomhaontú maidir le mionsonraí ceadaithe, mar sin is mian leat é a tharchur chuig an mBord Pleanála.

€220

R4

Gach tarchur eile ach amháin ar tharchur faoi alt 5(8).

€220

R5

Is duine nó eagraíocht thú a cháilíonn do tháille laghdaithe (féach an liosta) agus is mian leat ábhar a tharchur chuig an mBord Pleanála faoi chineál R1, R3 nó R4.

€110

R6

Tarchur faoi alt 5(8) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt

Níl aon táille ann

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Toiliú ionaid

Toiliú ionaid faoi Alt XA de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt Táille

SC1

Is mian leat cead a iarraidh chun iarratas ar thoiliú ionaid a dhéanamh./p>

€3,000
Má cuireadh cead roimhe seo i leataobh le cinneadh Cúirte, ní ghearrtar aon táille.

SC2

Is mian leat iarratas ar thoiliú ionaid a dhéanamh.

An táille chéanna agus a bheadh le híoc le húdarás pleanála.

SC3

Is mian leat éisteacht ó bhéal a iarraidh faoi Alt 177Q.

€50

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

TMTT a scóipeáil

TMTT a scóipeáil Táille

Q1

Is mian leat go ndéanfadh an Bord Pleanála TMTT a scóipeáil.

€5,000

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

TMTT nó RTN a chur isteach ar iarratas ón mBord

TMTT nó RTN a chur isteach ar iarratas ón mBord Fee

P1

Tá TMTT nó RTN á chur isteach ar iarratas ón mBord.

€1,500

P2

Tá RTN á chur isteach agat ar iarratas ón mBord agus baineann sé le forbairt thráchtála beartaithe.

€1,500

P3

Tá RTN á chur isteach agat ar iarratas ón mBord agus ní bhaineann sé le forbairt thráchtála beartaithe.

€220

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

Eagraíochtaí nó daoine a íocann táillí laghdaithe ar achomhairc nó tarchuir, agus nach n-íocann táille ar aighneachtaí

(a) Údarás áitiúil nó pleanála

(b) Comhlacht dá dtagraítear in airteagal 28 nó 137 de na Rialacháin Pleanála agus Forbairt 2001 leasaithe, mar shampla:

 • Údarás áitiúil nó pleanála
 • Airí áirithe rialtais
 • An Chomhairle Ealaíon
 • Fáilte Ireland
 • Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustam na Sionna Teoranta
 • An Taisce
 • An Chomhairle Oidhreachta
 • Údarás réigiúnach
 • Iascach Intíre Éireann
 • Uiscebhealaí Éireann
 • Údarás Eitlíochta na hÉireann
 • Oibreoir aerfoirt
 • CIÉ
 • An Coimisiún um Rialáil Iarnród
 • Bonneagar Iompair Éireann
 • An tÚdarás Náisiúnta Iompair
 • An Ghníomhaireacht um Chosaint Comhshaoil
 • Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
 • An Coimisiún um Rialáil Fóntas
 • Údarás na Gaeltachta
 • An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
 • Uisce Éireann

(c) Acadamh Ríoga na hÉireann

(d) Údarás Stáit, mar shampla:

(e) Stát Trasteorann atá ina bhall den Aontas Eorpach seachas Éire nó páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann.

(f) Gníomhaireacht forbartha, mar shampla:

 • Aire rialtais
 • Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí

(g) Aon duine a fhorordaíonn an tAire chun críoch Chuid IX den Acht um Pleanáil agus Forbairt 20001

1 Faoi Alt 179 de na Rialacháin Forbartha agus Pleanála 2001, a chlúdaíonn scéimeanna pleanála a dhéanamh ar son limistéar forbartha straitéisí, ainmnítear mar údaráis forordaithe faoi alt 169 de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt údarás réigiúnach a bhfuil dréachtscéim pleanála chrios forbartha straitéisí laistigh dá limistéar agus údarás pleanála nó áitiúil a bhfuil a limistéar suite laistigh de nó láimh le suíomh(anna) chrios forbartha straitéisí.

Ar ais chuig clár na n-ábhar