Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Tionscadail Leasa Choitinn Lámhleabhar de Nósanna Imeachta maidir le Deonú Ceadúnais

Tá Lámhleabhar de Ghnáthaimh Deonaithe Ceada foilsithe ag an mBord Pleanála.

Ullmhaíodh an lámhleabhar seo de bhun Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh (an Rialachán). Féachtar leis an Rialachán seo le nuachóiriú agus leathnú a dhéanamh ar bhonneagar fuinnimh na hEorpa agus le líonraí a nascadh trasna teorainneacha chun sainchuspóirí bheartas fuinnimh an Aontais –
iomaíocht, inbhuanaitheacht agus slándáil an tsoláthair – a chomhlíonadh. Gheofar nasc chuig an Rialachán anseo. Déanfar an Lámhleabhar a athbhreithniú agus a thabhairt chun dáta de réir taithí.

Comhairliúchán Poiblí ar an Lámhleabhar
Foilsíodh an Lámhleabhar den chéad uair an 15 Bealtaine 2014. Cuireadh tús le
hathbhreithniú ar an Lámhleabhar i 2016, agus bhí comhairliúchán poiblí san áireamh ann.
Cuireadh gach freagairt a fuarthas san áireamh san athbhreithniú agus cuireadh ar fáil iad
ar ár suíomh gréasáin.


Dátaíonn an leagan seo den Lámhleabhar ón 19 Iúil 2019 agus áirítear air: