Léim go dtí an príomhábhar

Tionscadail Leasa Choitinn Lámhleabhar de Nósanna Imeachta maidir le Deonú Ceadúnais

Tugadh an lámhleabhar suas chun dáta de bhun Rialachán (AE) Uimh. 2022/869 de Pharlaimint na hEorpa agus den Chomhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagar tras-Eorpach fuinnimh (an Rialachán). Féachtar leis an Rialachán seo le nuachóiriú agus leathnú a dhéanamh ar bhonneagar fuinnimh na hEorpa agus le líonraí a nascadh trasna teorainneacha chun sainchuspóirí bheartas fuinnimh an Aontais –
iomaíocht, inbhuanaitheacht agus slándáil an tsoláthair – a chomhlíonadh. Gheofar nasc chuig an Rialachán anseo