Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Teastas rochtana leasaithe do dhaoine faoi mhíchumas: Tar éis d'achomharc a dhéanamh

An gcuirfear an t-achomharc in iúl don údarás rialaithe tógála?

Cuirfear, agus beidh deis acu tuairim a thabhairt ar an achomharc.

An dtugann an Cigire cuairt ar an láithreán?

Ní gnách don Chigire cuairt a thabhairt ar an láithreán sna cásanna seo; ina ionad sin braithfidh sé ar na doiciméid sa chomhad cáis chun tuarascáil agus moladh a ullmhú don Bhord. Uaireanta, mar sin féin, cinneann an Cigire gur gá cuairt a thabhairt ar an suíomh agus más amhlaidh, beimid i dteagmháil leat chun socruithe a dhéanamh.

An mbeidh cruinniú i dtaobh an cháis ann?

Ní bheidh, de ghnáth. Ní gnách cruinniú a thionól ach amháin má bhraitheann an Bord go gcabhródh sé leo tuiscint a fháil ar na ceisteanna teicniúla sa chás agus an t-achomharc a chinneadh.

An bhfuil sé de chumhacht ag an mBord an t-achomharc a chur ar neamhní nó ar ceal?

Tugann Airteagal 37 de na Rialacháin Rialaithe Tógála an chumhacht don Bhord Pleanála achomharc a chur ar neamhní in dhá chás.

  • I gcás ina measann an Bord, tar éis na forais achomhairc a bhreithniú, gur achomharc cráiteach, fánach nó achomharc gan substaint nó bunús é.
  • I gcás ina mbreithníonn an Bord nádúr an achomharc agus aon chinntí roimhe seo a rinne údarás rialaithe tógála nó an Bord Pleanála, agus go bhfuil sé sásta nár chóir an t-achomharc a chur san áireamh sna himthosca áirithe sin.