Léim go dtí an príomhábhar

Dea-bhéasa ag Cruinnithe Microsoft Teams

Bí cinnte go bhfuil do ghléas lánluchtaithe

Bí in am

Téigh isteach sa chruinniú roimh ré agus má tá fadhb cheangail agat, beidh tú in ann é a réiteach sula dtosaíonn an cruinniú.
 

Aíonna Seachtracha

Féach chuige go mbeidh a fhios roimh ré ag gach duine sa chruinniú go mbeidh aíonna seachtracha ag an gcruinniú.
 

Bí balbh nuair nach bhfuil tú ag caint

Ní chreidfeá é, ach bíonn torann cúlra ann fiú sna hoifigí agus sna seomraí is ciúine. Má chuireann tú an micreafón ar sos nuair nach bhfuil tú ag caint, is lú seans go gcuirfidh torann cúlra – fóin ag bualadh nó daoine ag clóscríobh – isteach ar an gcruinniú.
 

Ná cuir isteach ar chainteoirí eile

Bíonn sé deacair ciall a bhaint as cruinniú má bhíonn níos mó ná duine amháin ag caint. Gheobhaidh tú deis cainte ar ball.
 

Ná himigh ón ábhar cainte

Má tá rud éigin le rá agat, breac nóta faoi ionas go mbeidh tú soiléir agus beacht nuair a labhraíonn tú.


Leathanaigh láithreáin a chomhroinnt

Agus leathanaigh ghréasáin á gcomhroinnt, zúmáil isteach go bhfeice daoine an rud atá i gceist agat.


Úsáid físeán nuair is féidir agus nuair a bhíonn an ceangal idirlín láidir go leor

Is féidir d’ainm a thabhairt tríd an gceamara a chasadh air, ach an ceamara a mhúchadh nuair a thosaíonn an cruinniú agus leanúint ar aghaidh mar is gnách. Spárálfaidh sé sin bandaleithead ort.

Ar mhaith leat leagan inphriontáilte?


Dea-bhéasa ag Cruinnithe Microsoft Teams (PDF, 609KB)