Léim go dtí an príomhábhar

Táillí seirbhís rochtana don phobal

Costais

Scrúdú ar chomhad nó chomhaid atá níos sine ná cúig bhliain d'aois ach atá uait laistigh de 24 uair den iarratas.

Seirbhís

Costas

Scrúdú ar chomhad nó chomhaid atá níos óige ná cúig bhliain d'aois.

Saor in Aisce
Scrúdú ar chomhad nó chomhaid atá níos sine ná cúig bhliain d'aois ach nach bhfuil uait laistigh de 24 uair den iarratas.

 

Saor in Aisce
Scrúdú ar chomhad nó chomhaid atá níos sine ná cúig bhliain d'aois ach atá uait laistigh de 24 uair den iarratas. €25

 

Fótachóipeáil

Tuairisc an Chigire, Treoir Boird, Ordú Boird

Costas an leathanaigh

Cuid de cháipéis nó cáipéis iomlán

Saor in Aisce

Cáipéisí Eile

Costas an leathanaigh

A4 cóip dhubh

€0.20 an leathanach

A4 cóip dhaite

€1.25 an leathanach

A3 cóip dhubh

€0.40 an leathanach

A3 cóip dhaite

€1.75 an leathanach

A2 cóip dhubh

€2.25 an leathanach

A2 cóip dhaite

€2.75 an leathanach

A1 cóip dhubh

€3.00 an leathanach

A1 cóip daite

€3.50 an leathanach

A0 cóip dubh

€3.00 an leathanach

A0 cóip daite

€3.50 an leathanach

Íostáille
Gearrtar €1 d'íostáille ar fhótachóip.
Tá postas agus pacáistiú san áireamh ann.

Cóipeanna de CDanna

Costas

CD Cóip de CD.

€6.00 an diosca.

Doiciméid a scanadh agus a chóipeáil ar dhiosca.

€6.00 an diosca móid aon fhótachóipeáil is gá.

 

Samplaí de chostais

Sampla 1

Is mian leat cóip phráinneach a fháil de chomhad laistigh de 24 uair an chloig agus beidh cóip A4 dhaite de 200 leathanach i gceist.

€275 an táille air seo.
Is ionann sin agus cóip de 200 leathanach A4 daite ag €1.25 an leathanach, a chosnóidh €250 ar an gcustaiméir, móide €25 de tháille as iarratas práinneach.

 

Sampla 2

Is mian leat 100 leathanach a scanadh agus a chur ar CD. Níl práinn leis.

€26 an táille air seo.
Is ionann sin agus cóip de 100 leathanach A4 ag €0.20 an leathanach, a chosnóidh €20 ar an gcustaiméir, móide €6 de tháille as an CD.