Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

7ú Sceideal FBS (Údaráis Phleanála): An Fhaisnéis a bheadh i Tuairisc Measúnaithe Thionchar Timpeallachta – Alt 37D

3. An Fhaisnéis a bheadh i Tuairisc Measúnaithe Thionchar Timpeallachta – Alt 37D

Ar fhógra a fháil go meastar gur forbairt bonneagair straitéisigh í ábhar an iarratais agus gur cheart an t-iarratas a dhéanamh go díreach chuig an mBord, féadfaidh an t-iarratasóir ionchasach iarraidh ar an mBord comhairle a chur air nó uirthi maidir leis an bhfaisnéis nár mhór a bheith sa Tuairisc Measúnaithe Thionchar Timpeallachta (TMTT) a chuirfí isteach leis an iarratas. Ní féidir comhairle maidir le faisnéis a iarraidh i gcásanna 7ú Sceideal ach sa chás go bhfuil tuairim tugtha ag an mBord faoi alt 37B gur bonneagar straitéiseach a bheadh san fhorbairt bheartaithe.

Sula dtugtar tuairim ar fhaisnéis, ní mór don Bhord dul i gcomhairle le haon chomhlacht a shonraíonn an tAire, lena n-áirítear an t-údarás pleanála iomchuí, agus féadfaidh sé nó sí aighneachtaí nó tuairimí a iarraidh ó chomhlachtaí forordaithe eile (arna liostú in airteagal 213 de Rialacháin 2001, arna leasú) maidir leis an bhfaisnéis a bheadh san TMTT. Táthar ag súil go mbeidh údaráis phleanála lánpháirteach sa phróiseas seo agus go ndéanfaidh siad aighneachtaí chuig an mBord laistigh de thréimhse ama sách gearr a shonróidh an Bord. Tréimhse trí seachtaine nó mar sin a shonrófar de ghnáth. Ba cheart aighneachtaí nó tuairimí dá sórt ón údarás pleanála a bheith i scríbhinn. Aon iarratas ar thuairim scríofa i dtaobh an ábhair a bheadh i TMTT, cuirfidh an Bord uimhir thagartha an chomhaid sin in iúl don údarás pleanála.

Nuair a bheidh deireadh leis an gcéim fhaisnéise seo agus a thuairim eisithe ag an mBord ar an iarratas ar fhaisnéis, foilseofar an t-eolas sin ar a láithreán Gréasáin ina liosta seachtainiúil de chásanna a cuireadh de láimh agus cuirfear an comhad ar fáil d'iniúchadh an phobail. Ina theannta sin, cuirfidh sé cóip dá chomhad chuig an údarás pleanála chun na críocha céanna