Léim go dtí an príomhábhar

7ú Sceideal FBS (Údaráis Phleanála): Leasuithe ar Chead / Soiléiriú an Chinnidh

5. Leasuithe ar Chead / Soiléiriú an Chinnidh

Féadfaidh an t-iarratasóir nó duine ar bith eile atá i mbun forbartha bonneagair straitéisigh arnú deonú ag an mBord iarraidh ar an mBord téarmaí an cheada a athrú. Mionsonraítear na nósanna imeachta a bheidh le glacadh i gcásanna dá sórt i meabhrán ar leith ón mBord dar teideal "7ú Sceideal: Forbairt Bonneagair Straitéisigh – Treoirlínte d'Iarratasóirí". Ní mór don Bhord fógra poiblí dá chinneadh a fhoilsiú agus cóip de a chur chuig an údarás áitiúil iomchuí. Athrú ar an gcead pleanála a bheidh i gceist le cinneadh dearfach. I gcásanna áirithe d'fhéadfadh TMTT nó RTN a bheith riachtanach agus beidh gá leis na gnáthphróisis chomhairliúcháin leis an bpobal agus le grúpaí eile ar a n-áirítear fógra poiblí a thabhairt maidir leis an TMTT/RTN.

I gcás ina ndéantar earráid chléireachais, nó ina measann an Bord gur gá a shoiléiriú a bhfuil sé ceaptha ag an gcinneadh a éascú, féadfaidh an Bord a chinneadh a leasú. Ní féidir athrú ábhartha ar théarmaí na forbartha bheith ina thoradh ar leasú dá shórt, áfach. Féadfaidh an Bord aighneachtaí a iarraidh sula gcinneann sé cinneadh a leasú.

Táthar ag súil go gcuirfear cóip d'aon chinneadh / soiléiriú dá dtagraítear thuas ar na comhaid phoiblí, lena n-áirítear an comhad atá ag an údarás áitiúil.