Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

7ú Sceideal FBS (Údaráis Phleanála): Leasuithe ar Chead / Soiléiriú an Chinnidh

5. Leasuithe ar Chead / Soiléiriú an Chinnidh

Féadfaidh an t-iarratasóir nó duine ar bith eile atá i mbun forbartha bonneagair straitéisigh arnú deonú ag an mBord iarraidh ar an mBord téarmaí an cheada a athrú. Mionsonraítear na nósanna imeachta a bheidh le glacadh i gcásanna dá sórt i meabhrán ar leith ón mBord dar teideal "7ú Sceideal: Forbairt Bonneagair Straitéisigh – Treoirlínte d'Iarratasóirí". Ní mór don Bhord fógra poiblí dá chinneadh a fhoilsiú agus cóip de a chur chuig an údarás áitiúil iomchuí. Athrú ar an gcead pleanála a bheidh i gceist le cinneadh dearfach. I gcásanna áirithe d'fhéadfadh TMTT nó RTN a bheith riachtanach agus beidh gá leis na gnáthphróisis chomhairliúcháin leis an bpobal agus le grúpaí eile ar a n-áirítear fógra poiblí a thabhairt maidir leis an TMTT/RTN.

I gcás ina ndéantar earráid chléireachais, nó ina measann an Bord gur gá a shoiléiriú a bhfuil sé ceaptha ag an gcinneadh a éascú, féadfaidh an Bord a chinneadh a leasú. Ní féidir athrú ábhartha ar théarmaí na forbartha bheith ina thoradh ar leasú dá shórt, áfach. Féadfaidh an Bord aighneachtaí a iarraidh sula gcinneann sé cinneadh a leasú.

Táthar ag súil go gcuirfear cóip d'aon chinneadh / soiléiriú dá dtagraítear thuas ar na comhaid phoiblí, lena n-áirítear an comhad atá ag an údarás áitiúil.