Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Feidhmeanna an Bhoird

Cuireadh an Bord Pleanála ar bun i 1977 faoin Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976, agus tá sé freagrach as cinntí a dhéanamh ar achomhairc agus gnóthaí áirithe eile faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, agus faoi reachtaíocht ghaolmhar agus as cinntí a dhéanamh ar iarratais ar fhorbairt bonneagair straitéisigh, lena n-áirítear mórchásanna bóthair agus iarnróid. Tá sé freagrach chomh maith as déileáil le tograí maidir le talamh a fháil go héigeantach ag údaráis áitiúla agus comhlachtaí eile faoi achtacháin éagsúla. Lena chois sin, tá feidhmeanna ag an mBord chun achomhairc a chinneadh faoi na hAchtanna Truaillithe Uisce agus Aeir agus faoi na hAchtanna um Rialú Foirgníochta.

Is é An Bord Pleanála an t-Údarás Inniúil i gcás Tionscadal Leasa Choitinn faoi Rialachán na gComhphobal Eorpach uimhir 347/2013 a dhéileálann le bonneagar fuinnimh tras-Eorpach. Leagtar amach thíos catagóirí na gcásanna inar féidir a éileamh go ndéanfadh an Bord breithniú agus cinneadh maidir leo.

Ar mhaith leat leagan inphriontáilte?


Feidhmeanna an Bhoird (PDF, 372 KB)