Léim go dtí an príomhábhar

Feidhmeanna an Bhoird

Cuireadh an Bord Pleanála ar bun i 1977 faoin Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt), 1976, agus tá sé freagrach as cinntí a dhéanamh ar achomhairc agus gnóthaí áirithe eile faoi na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú, agus faoi reachtaíocht ghaolmhar agus as cinntí a dhéanamh ar iarratais ar fhorbairt bonneagair straitéisigh, lena n-áirítear mórchásanna bóthair agus iarnróid. Tá sé freagrach chomh maith as déileáil le tograí maidir le talamh a fháil go héigeantach ag údaráis áitiúla agus comhlachtaí eile faoi achtacháin éagsúla. Lena chois sin, tá feidhmeanna ag an mBord chun achomhairc a chinneadh faoi na hAchtanna Truaillithe Uisce agus Aeir agus faoi na hAchtanna um Rialú Foirgníochta.

Is é An Bord Pleanála an t-Údarás Inniúil i gcás Tionscadal Leasa Choitinn faoi Rialachán na gComhphobal Eorpach uimhir 2022/869 a dhéileálann le bonneagar fuinnimh tras-Eorpach. Leagtar amach thíos catagóirí na gcásanna inar féidir a éileamh go ndéanfadh an Bord breithniú agus cinneadh maidir leo.

Ar mhaith leat leagan inphriontáilte?


Feidhmeanna an Bhoird (PDF, 372 KB)