Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Tuairim FST (Comhlachtaí forordaithe): Éisteachtaí ó bhéal

Éisteachtaí ó bhéal

An féidir liom éisteacht ó bhéal a iarraidh?
Gheobhaidh. is féidir éisteacht ó bhéal a iarraidh trí: Ní gnách don Bhord éisteacht a thionóil ach amháin mar áis chun tuiscint a fháil ar chás casta má tá saincheisteanna suntasacha náisiúnta nó áitiúla i gceist iontu. Tá an chumhacht ag an mBord éisteacht ó bhéal a thionól ar iarratas nó in éagmais iarratais. In iarratais ar FST, is annamh a thionóltar éisteacht ó bhéal.

Conas a iarraim éisteacht ó bhéal?
Chun éisteacht ó bhéal a iarraidh, ní mór iarratas ar éisteacht ó bhéal a dhéanamh? Chun iarratas a dhéanamh, ní mór duit:

  • ticeáil an bosca “Tá, is mian liom éisteacht ó bhéal a iarraidh” ar an bhFoirm Achomhairc Pleanála,
  • é a scríobh i do thuairim gur mian leat éisteacht ó bhéal a iarraidh,
  • scríobh chugainn agus éisteacht a iarraidh.

Beidh ort táille bhreise neamh-in-aisíoctha de €50 a íoc. Gheobhaidh tú eolas breise ar an tslí leis an iarratas a dhéanamh ar ár suíomh gréasáin nó trí theagmháil a dhéanamh linn.