Léim go dtí an príomhábhar

Tuairim FST (Comhlachtaí forordaithe): Conas tuairim a thabhairt

Cá mhéad ama atá agam le tuairim a chur isteach?

Cé mhéad ama atá agam chun tuairim a thabhairt don Bhord?
Más mian leat tuairim a thabhairt, ní mór duit é a dhéanamh laistigh de chúig seachtaine ón dáta ar a bhfuair an Bord Pleanála an t-iarratas. Ní cheadaíonn an dlí dúinn doiciméid dhéanach a ghlacadh amhail is gur doiciméid bhailí iad. Gheobhaidh tú sonraí na n-iarratas reatha, lena n-áirítear na dátaí ar taisceadh linne iad.

 

Cá mhéad a chosnaíonn sé tuairim a thabhairt?

Cá mhéad a chosnaíonn sé tuairim a thabhairt?
Más comhlacht forordaithe, thú, ní ghearrfar aon táille.

 

Conas tuairim a thabhairt

Cad is gá dom a dhéanamh chun tuairim bhailí a thabhairt?
Ba chóir duit forais do thuairime (na cúiseanna agus na hargóintí) agus aon mhír is mian leat a chur ar fáil a ullmhú go cúramach. Ní bheidh cead agat aon rud eile a chur isteach tar éis an tuairim a thabhairt, ach amháin má iarraimid ort. Ní féidir leis an mBord Pleanála aon saincheist a chur san áireamh nach saincheist phleanála í.

Chun tuairim bhailí a thabhairt, ní mór duit:

do thuairim a thabhairt i scríbhinn (clóscríofa nó lámhscríofa).
d’ainm agus do sheoladh poist a scríobh go soiléir. Más gníomhaire atá ag tabhairt na tuairime ar do shon, ní mór don ghníomhaire a ainm agus a sheoladh a thabhairt mar aon le d’ainmse agus do sheoladh.
dóthain mionsonraí a thabhairt le gur féidir an t-iarratas is ábhar don tuairim a aithint gan dua. Seo samplaí de na mionsonraí a nglacaimid leo:
• ainm agus suíomh na forbartha beartaithe san iarratas (mar shampla: Tionscadal Chearnóg an Bhaile, An Phríomhshráid, Baile an Bhaile, Co. an Bhaile)
• uimhir thagartha an Bhoird Pleanála don iarratas. Uimhir shé dhigit is ea an cás-uimhir thagartha: 300000).
tabhair dúinn:
• na rudaí seo a leanas a thabhairt dúinn:, agus
• aon mhír eile is mian leat a chur leis chun tacú le forais do thuairime.
an tuairim a thabhairt in am agus laistigh den tréimhse ama cúig seachtaine ag tosú ar an lá a fhaigheann An Bord Pleanala an t-iarratas.

Is féidir an fhoirm tuairime a úsáid chun cabhrú leat an tuairim a thabhairt, nó is féidir leat scríobh chugainn