Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19

Mar gheall ar an méadú ar bhaol Covid-19 beidh srian ar rochtain an phobail ar oifig An Bhoird Phleanála. Níor chóir don phobal teacht isteach san oifig ag an am seo, mura bhfuil sé riachtanach.

Tuairim FST (Comhlachtaí forordaithe): Conas tuairim a thabhairt

Cá mhéad ama atá agam le tuairim a chur isteach?

Cé mhéad ama atá agam chun tuairim a thabhairt don Bhord?
Más mian leat tuairim a thabhairt, ní mór duit é a dhéanamh laistigh de chúig seachtaine ón dáta ar a bhfuair an Bord Pleanála an t-iarratas. Ní cheadaíonn an dlí dúinn doiciméid dhéanach a ghlacadh amhail is gur doiciméid bhailí iad. Gheobhaidh tú sonraí na n-iarratas reatha, lena n-áirítear na dátaí ar taisceadh linne iad.

 

Cá mhéad a chosnaíonn sé tuairim a thabhairt?

Cá mhéad a chosnaíonn sé tuairim a thabhairt?
Más comhlacht forordaithe, thú, ní ghearrfar aon táille.

 

Conas tuairim a thabhairt

Cad is gá dom a dhéanamh chun tuairim bhailí a thabhairt?
Ba chóir duit forais do thuairime (na cúiseanna agus na hargóintí) agus aon mhír is mian leat a chur ar fáil a ullmhú go cúramach. Ní bheidh cead agat aon rud eile a chur isteach tar éis an tuairim a thabhairt, ach amháin má iarraimid ort. Ní féidir leis an mBord Pleanála aon saincheist a chur san áireamh nach saincheist phleanála í.

Chun tuairim bhailí a thabhairt, ní mór duit:

do thuairim a thabhairt i scríbhinn (clóscríofa nó lámhscríofa).
d’ainm agus do sheoladh poist a scríobh go soiléir. Más gníomhaire atá ag tabhairt na tuairime ar do shon, ní mór don ghníomhaire a ainm agus a sheoladh a thabhairt mar aon le d’ainmse agus do sheoladh.
dóthain mionsonraí a thabhairt le gur féidir an t-iarratas is ábhar don tuairim a aithint gan dua. Seo samplaí de na mionsonraí a nglacaimid leo:
• ainm agus suíomh na forbartha beartaithe san iarratas (mar shampla: Tionscadal Chearnóg an Bhaile, An Phríomhshráid, Baile an Bhaile, Co. an Bhaile)
• uimhir thagartha an Bhoird Pleanála don iarratas. Uimhir shé dhigit is ea an cás-uimhir thagartha: 300000).
tabhair dúinn:
• na rudaí seo a leanas a thabhairt dúinn:, agus
• aon mhír eile is mian leat a chur leis chun tacú le forais do thuairime.
an tuairim a thabhairt in am agus laistigh den tréimhse ama cúig seachtaine ag tosú ar an lá a fhaigheann An Bord Pleanala an t-iarratas.

Is féidir an fhoirm tuairime a úsáid chun cabhrú leat an tuairim a thabhairt, nó is féidir leat scríobh chugainn