Léim go dtí an príomhábhar

Comhairliúcháin réamhiarratais FBS

Seoltar iarratais ar chead pleanála ar fhorbairt bonneagair straitéisigh go díreach chuig an mBord Pleanála i gcás mórfhorbairtí bonneagair straitéisigh de chuid údaráis áitiúla agus grúpaí eile.

 

Iarratasóirí Ionchasacha


Údaráis phleanála


Baill den phobal

  • Cuirtear an pobal ar an eolas faoi chomhairliúcháin réamhiarratais ach ní féidir leo páirt a ghlacadh sna comhairliúcháin. Is féidir le baill an phobail tuilleadh a fháil amach faoi conas a oibríonn an próiseas comhairliúcháin réamhiarratais