Léim go dtí an príomhábhar

TB2019: 02 - An Meán-am a Thóg se Cásanna a Chur de Láimh (seachtainí)

2. An Meán-am a Thóg se Cásanna a Chur de Láimh (seachtainí)

Bliain

Gnáth-Achomhairc Phleanála

Forbairtí Bonneagair Straitéisigh

Cásanna Tithíochta Straitéisí (gan Réamhiarratais)

Gach cás
eile 1,2

Iomlán

2010

19

46

-

23

20

2011

17

511

-

18

181

2012

23

511

-

16

231

2013

19

371

-

33

231

2014

16

241

-

37

201

2015

15

271

-

30

171

2016

16

501

-

26

171

2017

17

221

-

301

181

2018

22

341

13

36

23

2019

18

281

13

26

19

1 Ní áirítear ar an bhfigiúr sin cásanna comhairliúcháin reamhiarratais.
2 Eisiann sé gnáthachomhairc phleanála agus cásanna bonneagair straitéisigh.