Léim go dtí an príomhábhar

TB2019: 13 - Achoimre ar Chásanna Eile Neamhphleanála

13. Achoimre ar Chásanna Eile Neamhphleanála

 

Idir Lámha
ag tús na bliana

Faighte

Cinntí foirmiúla

Curtha de láimh i slí eile

Idir Lámha ag deireadh na bliana

Achtanna um Rialú Foirgníochta  

Deimhniú Maolaithe & Dispeansáide

0

1

1

0

0

Deimhniú Sábháilteacht Dóiteáin

6

18

11

3

10

Deimhniú Leasaithe Sábháilteacht Dóiteáin

1

2

1

0

2

Deimhniú Thabhairt chun Rialtachta

0

5

3

0

2

Deimhniú Rochtana Míchumais

3

3

4

2

0

Deimhniú Leasaithe Rochtana Míchumais

0

0

0

0

0

Fo-Iomlán

10

29

20

5

14

Achtanna um Thruailliú Uisce  

Curtha chuig Uisce

1

0

1

0

0

Curtha chuig Séarachas

0

0

0

0

0

Fo-Iomlán

1

0

1

0

0

Iomlán

11

29

21

5

14

Cuireadh 8 (31%) de na 26 cás san iomlán (curtha de láimh go foirmiuil nó curtha de láimh ar shlí eile) thuas de láimh laistigh de
18 seachtaine / 4 mhí, faoi mar is cuí.