Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19: Déan teagmháil linn

Déan teagmháil linn

Gnáthachomhairc Phleanála, agus gach achomharc eile

appeals@pleanala.ie

Iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Tithíochta Straitéisí

strategichousing@pleanala.ie

Iarratais nó réamhiarratais ar Fhorbairt Bonneagair Straitéisigh

sids@pleanala.ie

Féachaint ar chomhaid cás cinnte nó cóipeanna de dhoiciméid ar chomhaid cás cinnte a iarraidh.

publicaccess@pleanala.ie

Ceisteanna ginearálta

bord@pleanala.ie

Is féidir glaoch orainn ag (01) 858 8100 nó glao áitiúil a chur ar 1890 275 175.