Léim go dtí an príomhábhar

COVID-19: Ag teacht isteach san oifig

Ag teacht isteach san oifig

Níor chóir duit teacht isteach san oifig más amhlaidh:
  • nach mothaíonn tú go maith nó má tá:
    • fiabhras ort (teocht ard - 38 céim Celsius nó níos airde),
    • casacht de chineál ar bith ort, ní casacht thirim amháin atá i gceist,
    • gearranáil (deacracht anála) ort
    • cailleadh an bholaidh nó an bhlais, nó athrú ar aon cheann díobh
  • nár chóir duit dul rófhada ó bhaile.
Gheofar tuilleadh eolais ar chomharthaí agus ar shrianta ar www.gov.ie/covid-19www.hse.ie

Más gá duit teacht isteach san oifig, léigh na póstaeir eolais agus na treoracha agus cloígh leo, agus cloígh le haon treoir a fhaightear ó fhoireann na hoifige nó ón fhoireann slándála.

Má bhíonn cabhair uait ag am ar bith, iarr é ar bhall foirne.